Energietransitie kantoren

Co-creatie Lab
Energietransitie kantoren

Hoe kunnen we de energietransitie van kantoren versnellen? De Bouwcampus brengt gebouweigenaren en ontwikkelaars uit de private en publieke sector bijeen om gezamenlijk te onderzoeken welke acties voor impact kunnen zorgen.

 


Deel deze pagina



Aanpak

Onderwerpen waarover wordt gesproken: 

 1. Gebiedsgerichte aanpak van energietransitie en de rol van vastgoedeigenaren daarbij. 
   • Politie en Rijksvastgoedbedrijf hebben aangegeven te willen samenwerken met en te willen leren van andere vastgoedeigenaren
   • In situaties waarbij een eigenaar veel bezit heeft in een bepaald gebied kan een initiatiefnemende rol veel logischer zijn dan in situaties waarbij slechts één klein object in een wijk in eigendom is.

 2. Verduurzaming bestaand vastgoed
   • Welke duurzaamheidsthema's zijn voor de verschillende organisaties van belang naast energietransitie en circulariteit? Denk hierbij aan gezondheid, veiligheid, klimaatadaptatie, etc.
   • Welke gegevens over het gebouw, installaties, onderhoud, gebruik etc. zijn nodig om voor bestaande bouw een verduurzamingsplan te kunnen maken? 
   • Monitoring en analyse van energieverbruik
   • Smart buildings
   • Strategie ten aanzien van inkoop en/of opwekking van duurzame energie
   • Hoe om te gaan met noodzakelijke investeringen als er nog geen lange termijn plan beschikbaar is voor een gebouw en het gebied eromheen.

Meedoen

Stuur een mail naar info@debouwcampus.nl o.v.v. Energietransitie kantoren.