Duurzame en gezonde scholen

Co-creatie Lab
Duurzame en gezonde scholen

Het primair en voortgezet onderwijs maakt gebruik van circa 150.000 klaslokalen, waarvan bijna 90% geen goed binnenklimaat heeft en tevens een hoog energieverbruik. Sinds een aantal jaren wordt met nog onvoldoende resultaat door gemeentes en schoolbesturen geprobeerd dit vraagstuk op te lossen. 


Deel deze pagina

Aanleiding

Met een aantal gemeentes en schoolbesturen pakken we samen met partners van De Bouwcampus dit probleem aan. Belangrijke elementen daarin zijn:

  • Programmatische aanpak op lokaal c.q. regionaal niveau.
  • Bundelingen van kennis opdrachtgevers en kennisinstellingen.
  • Inschakeling van bouwbedrijven, installateurs en toeleveranciers bij bepaling oplossingsrichtingen vanaf het begin.
  • Aansluiting bij landelijke initiatieven zoals Green Deal.
  • Toepassing van moderne meer geïntegreerde contractvormen.
  • Toepassing van nieuwe technieken.

Daarnaast is er door het Rijk, de VNG, de PO en VO-raad een green deal gesloten. Gemeenten en schoolbesturen zijn op veel plaatsen bezig gezamenlijk te kijken op welke wijze de voorraad aan onderwijshuisvesting kan worden gesneerd en verbeterd. Via De Bouwcampus kunnen Schoolbesturen en gemeenten in samenwerking met kennisinstellingen en marktpartijen de hiervoor noodzakelijke vernieuwende prakijken toepassen en verder ontwikkelen.

INITITATIEFNEMERS

Initiatiefnemers zijn de gemeente Eindhoven, de gemeente Rotterdam, BOOR (openbaar onderwijs Rotterdam), Breedzaam (huisvesting coöperatie primair en speciaal onderwijs Breda).

Doel

Het ontwikkelen van een aantal bij de verschillende bestuurlijke context passende aanpakken om te komen tot een gezonde en duurzame onderwijshuisvesting.

SPINOFF: PARTNERSCHAP DUURZAME SCHOLEN

Voortbordurend op dit initiatief is in 2017 het meerjarenprogramma Partnerschap Duurzame Scholen gestart. Initiatiefnemers voor dit programma zijn SBRCURnet, CLICKNL | Built Environment en De Bouwcampus. 

Op 24 januari 2017 was op De Bouwcampus de eerste bijeenkomst. Lees hier het verslag van deze bijeenkomst.  

Op 19 april was op De Bouwcampus de tweede bijeenkomst. Lees hier het verslag van deze bijeenkomst. 

Meedoen

Wil je actief bijdragen aan dit onderwerp? Neem dan contact op met Louk Heijnders via 015-2026070 of l.heijnders@debouwcampus.nl.

 

Specificaties

  • Werkvelden: Onderwijs, Bouw, Installatie, ICT
  • Thema’s: nieuwbouw, renovatie, transformatie, Duurzaamheid, Binnenklimaat.

Nieuws

Fieldlabs als impuls voor een beter schoolklimaat

Fieldlabs voor een beter schoolklimaat

Hoe kunnen we onderwijsvernieuwing stimuleren?

Zie ook