Co-creatie Lab

De Bouwcampus biedt een neutrale plek, waar opdrachtgevers, opdrachtnemers en kennisinstellingen samenwerken aan concrete praktijkopgaven op het gebied van leven, wonen en werken. Deze opgaven sluiten qua thematiek aan bij de roadmaps & thema’s van De Bouwagenda en zijn opschaalbaar voor vergelijkbare opgaven in het land.

De Bouwcampus signaleert, initieert en helpt concrete praktijkopgaven, in co-creatie, verder te brengen. Pre-concurrentieel, in de voorfase van de opgave, onderzoeken partijen met uiteenlopende achtergronden nieuwe ideeën en perspectieven.

Werkatelier voor De Bouwagenda 
De Bouwagenda is de innovatieagenda voor de bouwsector. Waar De Bouwcampus de vernieuwing aanjaagt op product-, proces- en systeemniveau van concrete praktijkopgaven, speelt het programmabureau De Bouwagenda een rol in het versnellen van de vernieuwing door het scheppen van de juiste condities op juridisch gebied en in de wet- en regelgeving, en door het stimuleren van andere business modellen. Beide organisaties werken complementair aan elkaar en werken samen met overheid, marktpartijen en kennisinstellingen, vanuit De Bouwcampus, om de nodige transitie in de gebouwde omgeving te realiseren.

Samen werken we aan de toekomst van Nederland. 

“Laten we stoppen met praten en het gewoon gaan doen
Nu is het moment daar. Het gaat goed in Nederland en in de bouwsector;
We hebben een visie om verder te komen – de Marktvisie.
We hebben een agenda om te innoveren – De Bouwagenda.
We hebben een plek om te innoveren – De Bouwcampus.”

Jan-Hendrik Dronkers,
één van de founding fathers van De Bouwcampus
              

 

Ruimte voor experimenteren

Deel deze pagina

Praktijkopgaven

Innovatieagenda's

Werkconferenties

Verkenningsgesprekken

Idee diners