Verkenningstafel 'Onverwachte ontmoeting'

Verkenningstafel 'Onverwachte ontmoeting'

“Er wordt veel gedaan op het gebied van innovatie in de gehele bouwsector, maar het moet sneller en beter. We worden ingehaald door incidenten die zijn toe te schrijven aan een veranderend klimaat, bodemdaling, CO2 uitstoot, fijnstoffen, minder beschikbare arbeidskrachten, toenemende (betaalbare) huisvestingsbehoefte, vergrijzende bevolking, uitputting van grondstoffen waaronder bestaande energiebronnen, et cetera. Vanuit de overheid is in het regeerakkoord aandacht gevraagd voor en zijn middelen vrijgemaakt om De Bouwagenda o.l.v. Bernard Wientjes uit te voeren. Maar hoe dan? En wie is daarbij nodig?”

Anneke Witte heeft met deze woorden eind 2017 een oproep geplaatst op LinkedIn waar 29 mensen een like op hebben gegeven. Deze mensen zijn door haar vanuit De Bouwcampus benaderd met het verzoek om het liken om te zetten in daadwerkelijk bijdragen aan de vernieuwing en versnelling. Er volgden 14 aanmeldingen en uiteindelijk kwamen 5 mensen daadwerkelijk naar de ontmoeting op donderdag 21 februari. Met een klein gezelschap concretiseerde het onderwerp zich naar ‘Communicatie bij grote projecten met veel impact op de omgeving’.

Deelnemers aan de verkenningstafel:

Cees Buijs - Gemeente Rotterdam
Henk Vereijken - Ambassadeur van De Bouwcampus / Gouds Watergilde
Simon le Févre - SWECO
Karin Rullmann - Non Babylon
Esther Pastoors - Non Babylon
Jesper Betsman - Jelmer / De Bouwcampus
Anneke Witte - De Bouwcampus

Tijdens een introductieronde vertelt een ieder vanuit zijn/haar eigen discipline waar hij/zij de kansen ziet die kunnen helpen bij het versnellen van de innovatie bij projecten. Zo vertellen de dames van Non Babylon over hun ervaringen op het gebied van communicatie voor grote publieke opdrachtgevers, omgevingscommunicatie en participatie. De inbreng zal gaan over de winst die uit een goed georganiseerde communicatie aan de zijde van zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer te behalen is.

Simon van SWECO vertelt wat de organisatie - met het moederbedrijf in Zweden - aan meerwaarde te bieden heeft en wil vooral ook kijken naar hoe vervangingstrajecten slim kunnen worden aangepakt.

Cees, strategisch adviseur Bouw en Bouwprocessen bij de Gemeente Rotterdam en één van de kwartiermakers van De Bouwcampus biedt vanuit zijn functie meerdere invalshoeken. Interessant is zijn focus op netwerkontwikkeling buiten Rotterdam en het verleiden van jonge mensen om zich te laten inspireren door de innovaties die benodigd zijn voor de sector.

Henk is vooral bezig met het organiseren van samenwerkingen om innovatie in de bouw te realiseren. Hij heeft zijn focus op techniek en op houding en gedrag, waaronder leiderschap. Hij is actief voor het Gouds watergilde, voor wegzakkende woningen en overlopende grachten. Henk constateert dat diverse stakeholders allen een belang hebben bij een bepaald project maar elkaar vanzelf niet weten te vinden.

Jesper is nu bijna 1 jaar actief bij De Bouwcampus als onderdeel van een 3-jarig ontwikkelingsplan in dienst van Jelmer en laat als young professional het geluid van zijn generatie horen. Kritische vragen stellen, van de bewandelde paden af durven wijken, deregulering en doorpakken. Dat is waar hij kansen ziet.

Wat is er nodig voor een goede samenwerking?

  • Contracten die bij de innovatiebehoefte passen.

Wat houdt dat dan precies in?

Ten eerste is het dan van belang om uit te gaan van dezelfde perceptie van de mogelijkheden binnen de aanbestedingswet. Daar is momenteel veel om te doen. Recent, op 16 februari is het rapport Huizing aangeboden aan Mona Keijzer in haar rol als staatssecretaris Economische Zaken. In dit rapport worden 23 actiepunten geschetst als basis voor nieuwe inzichten.

Andere mogelijkheden zijn het innovatiepartnerschap en de filosofie uit de Donut Economie van Kate Raworth.

De discussie ging vooral over culturen. Er volgden een aantal belangrijke conclusies:

  • Wat je routinematig doet, bepaalt de cultuur van de sector
  • Je MOET leren in het routinematige traject
  • Per inkoopsituatie aangepaste strategieën toepassen

Laaghangend fruit

Waar valt op korte termijn winst te behalen? Ingebracht werd een project waar de aannemer gewonnen had vanwege fictieve korting op de EMVI waar de rol van de communicatie het zwaarst woog. Echter, na gunning en bij de realisatie kwam er niet veel van terecht. Waar lag dat aan? Een ander voorbeeld dat werd gegeven ging over de spiegeling van de functionarissen uit de IPM (Integraal Project Management) teams van opdrachtgevers en opdrachtnemers. De strekking was dat bij spiegeling alles op strategisch niveau goed is ingeregeld, maar dat het aan uitvoerende capaciteit ontbreekt omdat dat met de spiegeling niet is ingeregeld.

Communicatie speelt een hele belangrijke rol bij het omgevingsmanagement en al helemaal bij participatietrajecten.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen communicatie van ‘binnen naar buiten’ en binnen het project tussen de projectteams.

Een project kan vallen of staan door externe communicatie, het ontbreken daarvan of het onvoldoende professioneel mee te nemen. Het pleidooi is dan ook om communicatiedeskundigen al vanaf de verkenning mee te laten denken in de projectteams.

Daarnaast is ook geconstateerd dat BIM daarbij een heel waardevol instrument is.

Uiteindelijk is weer een aantal verbindingen gelegd en is er kennis gedeeld rondom het belang van goede communicatie. Om te komen tot cultuurveranderingen, nieuwe samenwerkingen, participaties en verandering van houding en gedrag, zou communicatie een veel belangrijkere rol moeten krijgen. Nu is het nog vaak aan het eind van het denktraject dat men bedenkt: “Oh ja, we moeten ook nog iets aan communicatie doen”. Het is echter wel bepalend voor draagvlak, medewerking, informatie delen, elkaars belangen horen en zien en alle stakeholders meenemen in het gehele proces. Dat zou een aanzienlijke versnelling kunnen opleveren.

Ruimte voor experimenteren

Deel deze pagina