Co-creatie Lab

De Bouwcampus biedt een neutrale plek, waar opdrachtgevers, opdrachtnemers en kennisinstellingen samenwerken aan vraagstukken op het gebied van leven, wonen en werken. Vraagstukken zoals deze beschreven staan in De Bouwagenda.

Samen werken we aan de toekomst van Nederland.

“Stoppen met praten en het gewoon doen!
Nu is het moment daar. Het gaat goed met Nederland en in de bouwsector;
We hebben een visie om verder te komen – de Marktvisie.
We hebben een agenda die richting geeft aan de bouwsector – De Bouwagenda.
We hebben een plek om samen te innoveren – De Bouwcampus.”

Jan-Hendrik Dronkers, één van de founding fathers van de Bouwcampus

 

.

Ruimte voor experimenteren

Deel deze pagina

Co-creatie Lab

Praktijkopgaven

Stichting De Bouwcampus signaleert, initieert en helpt concrete praktijkopgaven, in co-creatie, verder te brengen. Pre-concurrentieel, in de voorfase van de opgave, onderzoeken partijen met uiteenlopende achtergronden nieuwe ideeën en perspectieven. Deze oplossingen zijn opschaalbaar voor vergelijkbare opgaven in het land.

Co-creatie Lab

Innovatieagenda's

De Bouwcampus is de plek voor het ontwikkelen, herijken en verder uitvoeren van innovatieagenda’s. Stichting De Bouwcampus brengt partijen bij elkaar en faciliteert het co-creatieproces. 

Co-creatie Lab

Werkconferenties

Vier maal per jaar organiseert stichting De Bouwcampus een inspirerende werkconferentie waar een concreet thema wordt uitgediept en de partners worden uitgedaagd te onderzoeken wat dit voor hun organisatie betekent.

Co-creatie Lab

Verkenningsgesprekken

Partners kunnen tijdens het verkenningsgesprek een idee bij een select gezelschap voorleggen, peilen en aftasten. Stichting De Bouwcampus zorgt voor de verbinding tussen mensen, ideeën en organisaties.

Co-creatie Lab

Idee diners

Jaarlijks organiseert stichting De Bouwcampus een diner op executive niveau voor haar partners.