Workshop Monitoring

Workshop Monitoring

De massa aan predicties, meetdata en evaluaties bevat een schat aan informatie over de effectiviteit van de metingen en maatregelen. Het project Monitoring wil de praktijkervaringen inzichtelijk maken en zo toekomstige infraprojecten in binnenstedelijk gebied verder helpen.

De Noord/Zuidlijn in Amsterdam, Spoorzone Delft en A2 Maastricht: drie grote tunnelprojecten in (binnen)stedelijk gebied, waarbij een intensief monitoringsprogramma is toegepast. Vooraf zijn er uitgebreide berekeningen gemaakt voor de te verwachten impact van de werkzaamheden op de omgeving. Vervolgens wordt tijdens de uitvoering met monitoring vastgesteld of de predicties kloppen. Wijken de meetwaarden te veel af, dan wordt de bouwmethode bijgesteld. Nu deze projecten voor een groot deel klaar zijn, is er een enorme hoeveelheid data beschikbaar, waaruit veel te leren valt. Het COB heeft daarom een werkgroep samengesteld om voor elk project vijf aspecten te beschrijven: (1) ontwerp- en (2) monitoringsfilosofie, (3) gemaakte predicties, (4) verzamelde meetdata en (5) aanpassingen bouw- en/of monitoringsproces. Deze verhalen zullen samen een document vormen dat als leidraad kan fungeren voor vergelijkbare projecten in de toekomst.

Datum evenement: 27 juni 2016

Deel deze pagina

Op het gebied van monitoring bestaan al drie belangrijke publicaties: Bouwputten in stedelijke omgeving (door Mandy Korff), de CUR-richtlijn Monitoring en de handreiking Observational Method. Het is niet de bedoeling om een addendum/uitbreiding maken bij (een van) deze publicaties. De werkgroep zal voor iedere best practice uit de praktijkprojecten kijken naar het verschil (of de bevestiging) van de aanbevelingen uit de drie publicaties.

De volgende experts nemen deel aan de werkgroep:

  • Joost Joustra (Noord/Zuidlijn)
  • Bjorn Vink en Jan van Dalen (A2 Maastricht)
  • Hans Mortier (Spoorzone Delft)
  • Thomas Bles (review vanuit perspectief rapportage Mandy Korff en de CUR-richtlijn)
  • Erwin de Jong (review vanuit perspectief handreiking Observational Method)

Meer informatie

Voor meer informatie en aanmelding kan je contact opnemen met Ellen van Eijk via ellen.vaneijk@cob.nl of 085 4862 410.

 

Komende activiteiten