• Start
  • Agenda
  • Bijeenkomst 16 juni 2016 over de wijziging Aanbestedingswet: Ruimte voor innovatie

Bijeenkomst 16 juni 2016 over de wijziging Aanbestedingswet: Ruimte voor innovatie

Bijeenkomst 16 juni 2016 over de wijziging Aanbestedingswet: Ruimte voor innovatie

Op donderdag 16 juni 2016 organiseren PIANOo (Expertisecentrum Aanbesteden) en De Bouwcampus een bijeenkomst voor medewerkers van aanbestedende diensten en ondernemingen in de bouw en infra over de gewijzigde Aanbestedingswet 2012. De gewijzigde wet biedt meer mogelijkheden voor dialoog met de markt en is innovatiegerichter dan de huidige wet. Hoe kunnen aanbestedende diensten en ondernemers in de bouw en infra die benutten, zodat het ook echt leidt tot maatschappelijke meerwaarde?

AANMELDEN

Spreekt het onderwerp je aan? Meld je dan aan via deze link.

Datum evenement: 16 juni 2016

Deel deze pagina

Naar verwachting wordt de gewijzigde Aanbestedingswet 2012 op 1 juli 2016 van kracht. Over de wijzigingen is inmiddels al veel gepubliceerd. Bij de nieuwe aanbestedingsrichtlijnen is de focus duidelijk verbreed. Nu staat ook prominent in de toelichting dat inkoop kan bijdragen aan duurzame, innovatieve en inclusieve groei. En dat overheidsmiddelen ook efficiënt gebruikt moeten worden. Doelmatigheid met zo groot mogelijke maatschappelijk meerwaarde krijgt vanaf nu meer aandacht.

Doel van de bijeenkomst

Dialoog tussen markt en overheid is essentieel om hier goed vorm aan te geven. In de bijeenkomst staan we gezamenlijk stil bij de ruimte die de gewijzigde wet hiervoor biedt. We gaan in op de praktische invulling van de nieuwe procedure Innovatiepartnerschap, het nieuwe gunningscriterium laagste prijs op basis van levenscycluskosten en de flexibilisering van de concurrentiegerichte dialoog en de onderhandelingsprocedure. Hierbij wordt ook geput uit de resultaten van de expertsessies over levenscycluskosten en innovatiepartnerschap, die PIANOo in mei organiseert.

Voor wie?

Deze bijeenkomst is bedoeld voor medewerkers van aanbestedende diensten en ondernemingen in de bouw en infra. PIANOo en De Bouwcampus streven naar een evenwichtige verdeling van opdrachtgevers- en nemers.

Voorlopig programma

12.30 – 13.00 uur Inloop koffie en thee
13.00 – 13.20 uur 

  • Welkom door PIANOo/De Bouwcampus
  • Opening door Edwin Lokkerbol, Voorzitter Vereniging van Waterbouwers

13.20 – 14.20 uur Sessieronde 1
14.30 – 15.30 uur Sessieronde 2
15.40 – 16.40 uur Sessieronde 3
16.45 – 17.00 uur Korte afsluiting door de inleiders
17.00 uur Netwerkborrel

Deelsessies

Iedere deelsessie wordt ingeleid door een vertegenwoordiger van een aanbestedende dienst en van een onderneming. Daarna volgt een dialoog met de groep. De organisatie deelt de deelnemer in per ronde, iedere deelnemer volgt alle sessies.

Nieuwe procedure: Innovatiepartnerschap

  • Wat kan deze procedure opleveren?
  • Is de procedure ook in te zetten voor innovatieve deeloplossingen?

Concurrentiegerichte dialoog 

  • De wet zegt: bij ontwerp of innovaties mogen deze procedures toegepast worden.
  • Nadruk in de sessie ligt op de ruime interpretatie van de termen 'ontwerp en innovatie'.

Ruimte voor eigen initiatief

  • Wat zijn de mogelijkheden, nu en in de toekomst?

Meer informatie

In de bijeenkomst komen specifiek drie wijzigingen aan bod die betrekking hebben op de ruimte voor innovatie. Voor meer informatie over de andere wetswijzigingen:
- Dossier Aanbestedingswet
Overzicht Wijzigingen Aanbestedingswet

Aanmelden 

Spreekt het onderwerp van deze bijeenkomst je aan? Meld je dan aan via deze link.

pianoo 

 

 

Komende activiteiten