Werkconferentie Versterkt samenwerken

Werkconferentie Versterkt samenwerken

Een veel besproken relatie in projecten is die tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. We willen allemaal samenwerken. Maar in de praktijk doen we het toch vaak niet. Ligt dat dan aan het onderliggende contract? Of is er een andere oorzaak?

In samenwerking met PRO6 Managers, BAM en de gemeente Amsterdam organiseert De Bouwcampus op donderdag 14 juni 2018 de werkconferentie ‘Versterkt samenwerken’. Tijdens deze werkconferentie staat de volgende vraag centraal: ‘’Hoe kunnen structuur en cultuur elkaar versterken in de relatie tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers?’’

Doe Mee

Datum evenement: 14 juni 2018

Deel deze pagina

Om te komen tot een succesvolle samenwerking is inves­teren in de relatie belangrijk. Daar is, naast een investering in tijd en geld, ook durf voor nodig. En natuurlijk vereist een succesvolle samenwerking de competenties om op een andere manier naar de relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer te kijken. Hoe vertaalt dit zich in de praktijk? Tijdens deze werkconferentie laten wij ons inspireren door project- en contractmanagers van BAM Infra, PRO6 managers, Gemeente Amsterdam en project DOEN die verschillende lessons learnt met ons delen aan de hand van twee verschillende praktijkvoorbeelden: het project Vernieuwing Leidsebrug en het project Nijkerkerbrug.

Openheid, elkaar (er)kennen en het uitwisselen van informatie draagt bij aan een succesvol project en geeft gelegenheid voor een onderlinge match. Vanuit dit gedachtegoed gaan we vervolgens aan de slag in werksessies. Hierin vindt de vertaling naar de eigen praktijksituatie plaats waar eigen casuïstiek van de deelnemers de basis vormt. Tijdens deze werksessie gaan we met elkaar de discussie aan, aan de hand van verschillende stellingen, over o.a. succes- en risicofactoren, vertrouwen, belemmeringen, verantwoordelijkheden, overdragen van eigenaarschap etc.

Met deze werkconferentie willen wij een bijdrage leveren aan een structurele verandering in de bouwsector door een stevig fundament te creëren waarop structuur en cultuur elkaar versterken!

Dronkers quote

Wat neem je als deelnemer na afloop van deze werkconferentie mee naar huis?

 • Bekend met het belang van een goede vertrouwensrelatie, maar ook bekend met de mogelijkheden om deze vertrouwensrelatie vorm te geven.
 • Creatieve inzichten die vertaald kunnen worden in elk project, waarbij cultuur en structuur elkaar versterken.
 • Nieuwe contacten met inhoudelijk betrokken partijen die dezelfde interesses en ervaringen delen
  op het gebied van samenwerken.

Praktische informatie

De werkconferentie is donderdag 14 juni en exclusief voor partners van De Bouwcampus. Deelname vindt plaats op persoonlijke uitnodiging.  Wil je meer informatie? Neem dan contact op met Anass Chakrouni, via info@debouwcampus.nl of 015 20 26 070. 

Komende activiteiten

 • maandag, 28 januari 2019
  Op 28 januari 2019 vindt de derde editie van het Bouwcampus Idee Diner plaats, exclusief voor partners van De Bouwcampus.
 • dinsdag, 29 januari 2019
  In co-creatie zoeken naar kansrijke ideeën voor toekomst Noordersluis IJmuiden
 • donderdag, 14 maart 2019
  Het 'parlement' van De Bouwagenda komt bij elkaar.
 • donderdag, 11 april 2019
  Conferentie
 • donderdag, 27 juni 2019
  Het 'parlement' van De Bouwagenda komt bij elkaar.
 • donderdag, 12 september 2019
  Het 'parlement' van De Bouwagenda komt bij elkaar.
 • donderdag, 12 december 2019
  Het 'parlement' van De Bouwagenda komt bij elkaar.