Werkconferentie Dwarskrachten

Werkconferentie Dwarskrachten

Met 'Dwarskrachten' wil de Kerncoalitie een groep autonome denkers en daadkrachtige doeners activeren en verbinden. Zij maken graag gebruik van jouw kennis en ervaring én van je energie en onbevangen perspectief voor Roadmap 1 - Bruggen & Sluizen tijdens een werkconferentie op vrijdag 23 november a.s..

Samen met jou willen wij graag krachten bundelen, ideeën genereren en vragen of problemen associëren om op een onconventionele manier met elkaar tot slimme oplossingen te komen voor een vraagstuk dat sinds Genua nog meer aandacht verdient. 

Datum evenement: 23 november 2018

Deel deze pagina

Achtergrond vraagstuk bruggen & sluizen

In heel Nederland wordt nagedacht over oplossingen voor onze grote vraagstukken: klimaat, CO2, energie, materiaal. De Bouwagenda adresseert deze aandacht en probeert in gezamenlijkheid tot oplossingen en aanpakken te komen. De Roadmap 1 - Bruggen & Sluizen van De Bouwagenda focust op civiele kunstwerken en beoogt nieuwe benaderingen te vinden voor de grote onderhouds- en vervangingsopgave waar we voor staan. We hebben een kwaliteitssprong nodig in de integrale benadering en samenwerking en een schaalsprong in de aanpak. Dat vraagt slimme oplossingen die met betrekking tot het vervangingsvraagstuk van kunstwerken aansluiten bij de lokale, nationale en internationale ambities. 

Het beheren van kunstwerken komt neer op het waarborgen van een goede technische kwaliteit, zodat ze veilig gebruikt kunnen worden. Kunstwerken moeten om die reden structureel onderhouden worden om de kans op ongewenst functieverlies te minimaliseren en de levensduur te verlengen. In de huidige praktijk komt dat neer op het hebben van een actueel inzicht in de toestand, het functioneren en de gebruiksbelasting van de kunstwerken. Dit adresseren we in de Roadmap met het formuleren van een kennisagenda. 

Programma

Programmaschema Dwarskrachten 2311201809.00 uur          Inloop 

09.30 uur          Welkom door Bernard Wientjes

09.40 uur          Roadmap 1 door Richard Mulder
Lid Kerncoalitie Roadmap 1 Bruggen en Sluizen, inclusief voorstellen Kerncoalitie.

09.50 uur          Kennismaking

10.15 uur          Waarom Genua kon gebeuren? - prof. R. Nijsse
Volgens prof. Rob Nijsse is het instorten van de brug in Genua het gevolg van verkeerde zuinigheid. Bouwen voor de volgende generatie vraagt dat er meer geluisterd zou moeten worden naar ingenieurs i.p.v. dat de beslissingen door economen en juristen worden genomen. 

11.00 uur          C4 colleges:
C4 Colleges zijn korte, brisante en kneedbare sessies die zich kenmerken door de hoge mate van interactie. Er zijn drie rondes van een half uur. Deelnemers kunnen kiezen uit de volgende vijf onderwerpen:  

 1. The Bridge Project Nijmegen - Michiel van der Kley
  The Bridge Project gaat over innovatie, het toepassen van nieuwe technieken in de bouw en over het 3D printen van beton. Volgens kunstenaar Michiel van der Kley komt degene die echt met de 3D-printer aan de slag gaat er al snel achter dat er meer bij komt kijken. Het is de wereld die we ermee kunnen maken die intrigeert. Michiel nodigt deelnemers uit om samen een recept voor de toekomst te maken.
 2. Circulair viaduct - Esther van Eijk en Rob Valk
  Circulair, Demontabel, Herbruikbaar. Het circulaire viaduct is een unieke samenwerking van Van Hattum en Blankevoort, Spanbeton en Rijkswaterstaat. 
 3. Fotonica - Ruben van Ardenne
  Meten is weten! Maar je moet wel weten wat je meet. De toepassing van glasvezelsensoren maakt het mogelijk zeer nauwkeurig, flexibel en veilig alle parameters te meten die je wilt. Maak kennis met de voordelen en mogelijkheden van fotonica.
 4. Oplossingen van de toekomst - Young Professional Platform WOW
  Op 27 september jl vond de Young Professional Challenge 2018 van Platform WOW plaats. Het thema deze keer was Circulair vervangen & renoveren. De jonge generatie deelnemers delen nog één keer hun inspirerende technologische of maatschappelijke oplossing en gaan er graag over in dialoog.
 5. IFD - Paul Waarts
  IFD staat voor Industrieel Flexibel Demontabel en wordt gezien als het concept van het modulair bouwen van bruggen. 

12.30 uur          Walking lunch

13.30 uur          Start GIN-sessie (Generating Ideas Now)
Tijdens deze GIN-sessie krijg je de kans om samen met de experts van de C4-colleges de vraagstukken uit De Bouwagenda te verdiepen.

16.00 uur          Bier, Bitterballen en Babbelen

Aanmelden

Aanmelden kan dan door te mailen naar: info@debouwcampus.nl met vermelding van 'aanmelden Werkconferentie Dwarskrachten' en contactinformatie. Ken je een dwarskracht binnen jouw netwerk die ook zou moeten meedenken over dit onderwerp? Stuur de uitnodiging vooral door!

Voor meer informatie over deze werkconferentie kun je contact opnemen met procescoördinator Isaac de Boer Ferrier: i.deboerferrier@debouwcampus.nl / 06-10480842.

Komende activiteiten