Werkconferentie De Bouwcampus

Werkconferentie De Bouwcampus

Op 19 juni organiseert De Bouwcampus in samenwerking met Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO), speciaal voor partners van De Bouwcampus, een werkconferentie met als onderwerp: 'Klimaatvriendelijk en circulair, gaan deze begrippen hand in hand of zijn ze tegenstrijdig?'. Waar staan we in Nederland? En wat zijn de nieuwste ontwikkelingen? Na een plenair programma, met voorbeelden uit de praktijk, gaan de deelnemers uiteen in werksessies.

Datum evenement: 19 juni 2019

Deel deze pagina

PROGRAMMA

15:30 uur     Ontvangst
16:00 uur     Opening
16:10 uur     Presentaties*
17:15 uur     Werksessies
18:15 uur     Plenaire afsluiting
18:30 uur     Borrel

*Presentaties

Annemiek Lauwerijsen: koplopers belonen
De CO2-Prestatieladder focust, zoals de naam al doet vermoeden, op CO2-reductie. Met 900 certificaten (zo’n 3000 gecertificeerde organisaties) en 100 aanbestedende diensten die gebruik maken van de Ladder als inkoopinstrument heeft het een groot bereik. SKAO (Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen, de eigenaar en beheerder van de Ladder) onderzoekt de relatie met circulariteit, aangezien dit ook een belangrijk duurzaamheidsthema is, én er in de praktijk regelmatig voorbeelden opduiken van CO2-reductiemaatregelen die ook circulair zijn. Wat is de overlap tussen beide onderwerpen, waar is het tegenstrijdig en hoe maak je hierin keuzes? Annemiek Lauwerijssen, manager van SKAO, geeft een korte uitleg over de CO2-Prestatieladder, recente ontwikkelingen, het onderzoek naar de relatie met ‘klimaatvriendelijke circulariteit’, en gaat graag in gesprek over eerdergenoemde vragen.

Romée de Blois: op weg naar een klimaatneutrale infrasector in Nederland
Romee is mede-auteur van een onderzoek naar de haalbaarheid van klimaatneutrale infrstructruur. In dit onderzoek worden de volgende vragen beantwoord:

1. Welke opties staan de infrasector ter beschikking om de sector klimaatneutraal te maken?
2. Wat zijn de emissiereductiepotentiëlen voor elk van deze opties, en welke kosten zijn er aan verbonden?
3. In welke mate kunnen de verschillende opties rekenen op draagvlak binnen de infra en stakeholders?
4. Hoe kan een scenario richting klimaatneutraliteit voor de infra er uitzien?
5. Hoe kunnen de resultaten worden geïmplementeerd in de systematiek van de CO2-Prestatieladder?

Romee presenteert kort de bevindingen van het uitgevoerde onderzoek.

Mantijn van Leeuwen: Actieteam Meten van circulariteit, onderdeel van platform Circulair Bouwen 2023
Om de mate van circulariteit van een materiaal, product, bouwwerk of gebied inzichtelijk te maken is een uniforme, effectieve meetmethode onmisbaar. Voorkomen moet worden dat verschillende methoden tot verschillende resultaten leiden waardoor vergelijking onmogelijk wordt en ‘cherry picking’ (met welke methode kom ik tot het gunstigste resultaat) tot de mogelijkheden gaat behoren. Gezien onder andere de lange levensduur van bouwwerken en de gefragmenteerde keten zullen vele aannamen nodig zijn om tot een beoordelingsmethodiek te komen die een zo realistisch mogelijke benadering geeft. Maar het meest van belang is om te identificeren welke indicatoren het meest relevant zijn om de relatieve prestatie van (bijv.) bouwwerk A met bouwwerk B inzichtelijk te maken

AANMELDEN
Partners van De Bouwcampus kunnen zich aanmelden via info@debouwcampus.nl met vermelding van ‘aanmelden werkconferentie 19 junil’ en contactinformatie. 

LOCATIE
De Bouwcampus, Van der Burghweg 1 in Delft

Komende activiteiten