Werkconferentie Eén jaar Bouwagenda

Werkconferentie Eén jaar Bouwagenda

Op 19 april wordt stil gestaan bij het eenjarig bestaan van de De Bouwagenda. Op deze dag wordt teruggekeken op het afgelopen jaar, om vervolgens vooruit te kijken naar het komende jaar. Want in die nabije toekomst moeten we naar een duurzame woningvoorraad, hebben we gezonde en duurzame schoolgebouwen nodig die klaar zijn voor het onderwijs van de toekomst en zullen we stappen moeten zetten om de juiste mensen te vinden om deze veranderingen mogelijk te maken.

Datum evenement: 19 april 2018

Deel deze pagina

Dit event vindt plaats in Den Haag, waar de deelnemers inspiratie opdoen en met elkaar van gedachten wisselen tijdens boardroom sessies en paneldiscussies. Dit alles gebeurt in het bijzijn van een aantal bewindspersonen, die namens het Kabinet de verantwoordingsbrief in ontvangst zullen nemen.

Meer informatie

Deelname aan dit event vindt plaats op persoonlijke uitnodiging. 
Bekijk de website van De Bouwagenda voor meer informatie. 

Komende activiteiten

 • vrijdag, 23 november 2018
  De Kerncoalitie van Roadmap 1 Bruggen & Sluizen wil dwarskrachten activeren mee te denken over deze roadmap
 • dinsdag, 27 november 2018
  De toekomst van de asfaltindustrie in verstedelijkte gebieden
 • dinsdag, 04 december 2018
  Tijdens de werkconferentie gaan partijen met verschillende achtergronden in co-creatie aan de slag met verschillende casussen
 • donderdag, 06 december 2018
  Bijeenkomst staat in het teken van het bij elkaar brengen van een groot aantal jong besturen/netwerken in en om de bouwsector
 • dinsdag, 11 december 2018
  Hoe kunnen we hoogwaardig wonen naast een beton- of asfaltcentrale?
 • maandag, 28 januari 2019
  Op 28 januari 2019 vindt de derde editie van het Bouwcampus Idee Diner plaats, exclusief voor partners van De Bouwcampus.
 • donderdag, 14 maart 2019
  Het 'parlement' van De Bouwagenda komt bij elkaar.
 • donderdag, 11 april 2019
  Conferentie
 • donderdag, 27 juni 2019
  Het 'parlement' van De Bouwagenda komt bij elkaar.
 • donderdag, 12 september 2019
  Het 'parlement' van De Bouwagenda komt bij elkaar.