• Start
  • Agenda
  • Thema ‘Verduurzamen van gebouwen en omgeving’

Thema ‘Verduurzamen van gebouwen en omgeving’

Thema ‘Verduurzamen van gebouwen en omgeving’

NEVAP en De Bouwcampus organiseren met een aantal vastgoedeigenaren een gezamenlijke voorverkenning over het onderwerp: Verduurzamen van gebouwen en omgeving.  

Datum evenement: 03 april 2019

Deel deze pagina

Doel van deze voorverkenning is om via uitwisseling van wensen en ideeën te inventariseren op welke vraagstukken binnen dit thema grote urgentie zit en waar gedeelde behoefte bestaat voor verdere gezamenlijke verdieping. Aan de hand daarvan kunnen coalities worden gevormd en zal een basis voor een uitwerkingsprogramma worden gelegd. Daarbij kan gedacht worden aan co-creatietrajecten met markt, overheden, gebruikers en kennisinstellingen.

Het idee is dat eigenaren van vastgoedportefeuilles, zowel publiek als privaat, samen gaan optrekken zodat er repeterend vermogen wordt gecreëerd, er beter kan worden ingezet op gewenste innovaties en opschaling mogelijk is.  

DEELNAME

De verkenningstafel vindt plaats op woensdag 3 april van 15:00 tot 17:00 uur op De Bouwcampus. Deelname aan deze verkenningstafel vindt plaats op persoonlijke uitnodiging.

Voor meer informatie kun je terecht bij Karen Nuij, procescoach bij De Bouwcampus, via k.nuij@debouwcampus.nl of 06 52 59 50 19.

VERKENNINGSGESPREKKEN

Partners van De Bouwcampus kunnen tijdens een Verkenningsgesprek een idee bij een select gezelschap voorleggen, peilen en aftasten. Stichting De Bouwcampus zorgt voor de verbinding tussen mensen, ideeën en organisaties. Verslagen van eerdere Verkenningsgesprekken vind je in het co-creatielab

 

Foto: Shutterstock

Komende activiteiten