Vonk - Grip op de Maas

Vonk - Grip op de Maas

Vanaf de 20-er en 30-er jaren van de vorige eeuw zijn natte kunstwerken zoals sluizen, stuwen en gemalen, gebouwd om het hoofdwatersysteem aan de wensen van de samenleving aan te passen. Na de aanleg verschoof de aandacht naar beheer en onderhoud. Inmiddels zijn de oudste kunstwerken aan vervanging toe. Dat is een grote en complexe opgave: een opgave die te groot is voor Rijkswaterstaat alleen en ook de oplossing is (nog) niet direct helder. Aan de hand van concrete projecten willen we de gedachtenvorming en kennisontwikkeling over de vervangingsopgave op gang brengen. 

Datum evenement: 17 september 2015

Deel deze pagina

Voor Rijkswaterstaat is de pré-concurrentiële en neutrale omgeving van De Bouwcampus de ideale plek om samen met de markt, kennispartners en beheerders aan deze opgave te werken. De ontwikkelde kennis kan vervolgens worden benut voor gelijksoortige opgaven. 

Tijdens de bijeenkomst van 17 september komen de deelnemers tot verschillende perspectieven op de inrichting en het functioneren van het systeem de Maas. Ook ontstaan er teams die deze perspectieven tijdens het verdiepingstraject willen uitwerken. Dit doen we door middel van de werkvorm Open Space.

In aanloop naar de bijeenkomst van 17 september is het voorbereidingsteam twee keer bij elkaar gekomen. 

Lees hier het verslag van de eerste bijeenkomst van het voorbereidingsteam. 
Lees hier het verslag van de tweede bijeenkomst van het voorbereidingsteam. 

De etiquette voor co-creatie lees je hier

Datum en tijd

Donderdag 17 september van 16.00 uur tot 20.30 uur. Inloop is vanaf 15.30 uur. 

Meer informatie

Neem voor meer informatie hier een kijkje.

Komende activiteiten

 • donderdag, 28 juni 2018
  Borrel voor bewoners van De Bouwcampus waarbij we kennismaken met de buren uit de C toren.
 • dinsdag, 03 juli 2018
  Op dinsdag 3 juli a.s. trapt Platform CB'23 af met vier werksessies die de start vormen van vier langere trajecten
 • woensdag, 04 juli 2018
  Eerste bijeenkomst van het Werkatelier m.b.t. Innovatieve Stalen Brugdekken, initiatief van Stroomversnelling Bruggen.
 • donderdag, 05 juli 2018
  Wil je meer weten over het slimmer maken van gebouwen? Kom dan naar dit seminar van Duurzaam Gebouwd!
 • dinsdag, 10 juli 2018
  Voor de Bouwagenda bekeek Tomas te Velde de ontwerpprocessen van bouwprojecten, i.r.t. de transitie naar duurzame bouwsector.
 • donderdag, 13 september 2018
  Tijdens de werkconferentie gaan partijen met verschillende achtergronden in co-creatie aan de slag met verschillende casussen
 • donderdag, 15 november 2018
  Tijdens de werkconferentie gaan partijen met verschillende achtergronden in co-creatie aan de slag met verschillende casussen