• Start
  • Agenda
  • Versterk elkaar bij transitievraagstukken binnen de opgave ‘Verduurzaming Gebouwen en Omgeving’

Versterk elkaar bij transitievraagstukken binnen de opgave ‘Verduurzaming Gebouwen en Omgeving’

Versterk elkaar bij transitievraagstukken binnen de opgave ‘Verduurzaming Gebouwen en Omgeving’

Doe mee aan de coalitie van vraageigenaren! 

We bundelen onze krachten; Sluit ook aan! De Nationale Politie, Universiteit Utrecht, gemeente Amsterdam en het Rijksvastgoedbedrijf hebben de intentie uitgesproken om samen te werken en elkaar te versterken op de volgende vraagstukken:

1. Nieuwe gebiedsgerichte energiesystemen in praktijk brengen
Kunnen we onze krachten bundelen bij de energietransitiepraktijk door zowel bij technische als procesmatige uitdagingen samen te werken?
2. Repeteerbare, circulaire en natuur-inclusieve bouwvormen
Hoe kunnen vastgoedeigenaren hun portefeuille circulair en natuurinclusief verduurzamen waarbij de oplossing(en) repeteerbaar en opschaalbaar zijn?
3. Verduurzaming vanuit het gebruikersperspectief
Hoe kun je de 'technische' verduurzaming van gebouwen combineren met aanpassingen en ontwikkelingen in het gebruik, zodat huisvesting langdurig geschikt blijft voor de gebruikers en duurzaam aansluit bij de doelstellingen en processen van organisaties?

Datum evenement: 02 december 2019

Deel deze pagina

Omdat dit organisatie-overschrijdende vraagstukken zijn waarbij behoefte is aan systeemdoorbraken, biedt De Bouwcampus een neutraal platform om deze met elkaar - als marktpartijen, kennisinstituten, opdrachtgevers en andere belanghebbenden – snel en grootschalig verder te brengen. Leven deze onderwerpen ook in jouw praktijk en wil je – bij één of meerdere onderdelen - als vraageigenaar meedoen? Je kan nog aansluiten! Maandag 2 december 2019 van 17.00 tot 19.00 uur zetten we op De Bouwcampus in Delft de volgende stap en geven we de trajecten gezamenlijk invulling; onderzoeken we welke financieringsmogelijkheden er zijn en welke verantwoordelijkheden en rollen een ieder hierbij kan hebben.

Samen de verduurzamingsopgave verder brengen en de transitie aanjagen; Omdat het alleen echt niet lukt!

Voor meer informatie of aanmelden neem contact op met Karen Nuij (k.nuij@debouwcampus.nl) en/ of Eva Louwerenburg (e.louwerenburg@debouwcampus.nl). 

Komende activiteiten