• Start
  • Agenda
  • Verkenningstafel Vested, What’s in it for we?

Verkenningstafel Vested, What’s in it for we?

Verkenningstafel Vested, What’s in it for we?

Graag nodigen wij jou uit voor een verkenningstafel, over het opzetten van een kenniscommunity gericht op het uitwisselen van ervaringen met nieuwe contractvormen, op dinsdag 10 december van 14 – 17:30 uur op De Bouwcampus. Samen verkennen we graag of er behoefte is aan het regelmatig uitwisselen van ervaringen tussen direct betrokken partijen en of partijen bereid zijn hun ervaringen te delen met anderen in de sector.

Datum evenement: 10 december 2019

Deel deze pagina

Langjarige samenwerkingscontracten

De aandacht voor samenwerking tussen opdrachtgevers en hun leveranciers neemt toe, in zowel de private als de publieke sector. Ook komen er steeds meer structurele samenwerkingen en langjarige contracten. Een meer structurele samenwerkingsrelatie biedt betere mogelijkheden om te innoveren. Nieuwe contractvormen waarin de relatie gericht op samenwerking centraal staat, worden geïntroduceerd. Eén van die contractvormen is Vested. Dat is een relatief nieuwe methodiek van inkoop die in de Verenigde Staten is ontstaan en die steeds meer aan interesse wint. Het biedt de mogelijkheid om vanuit gelijkwaardigheid de ‘toekomst te contracteren’.

In essentie gaat het om:
• Een structurele relatie (project- of objectoverstijgende contractscope) tussen aanbestedende dienst/ opdrachtgever en aanbieders van oplossingen/diensten
• Samenwerking, waarbij de partijen zich in elkaars behoeften verdiepen
• Als de relatie goed is, ga je met elkaar verder.
Oftewel, What’s in it for we?

Verkennen van een kenniscommunity

Heb jij al ervaring opgedaan met Vested of een vergelijkbare contractvorm en wil je deze kennis delen met anderen? Of heb je zelf nog vraagstukken waar je graag over wilt sparren met andere ervaringsdeskundigen? Verken dan samen met ons hoe we de aandacht voor dit onderwerp concreet kunnen omzetten naar actie. Enerzijds om samen sneller de kennis te vergroten die we ontwikkelen op het gebied van de werking en meerwaarde van een structurele relatie. Anderzijds om een bijdrage te leveren aan het verspreiden van deze kennis zodat meer opdrachtgevers voor dit type van contracteren kiezen.
Na afloop van de verkenningstafel hopen we duidelijkheid te hebben waar de aanwezige partijen behoefte aan hebben. Op basis daarvan kan dan eventueel een start gemaakt worden, waarna de community uitgebreid kan worden met andere ervaringsdeskundigen uit publieke en private sector.

Programma

14:00 – 14:15    Introductie
14:15 – 15:15    Kennismaking en verwachtingen
15:15 – 15:30    Pauze
15:30 – 16:00    Toekomstdroom
16:00 – 16:30    Van droom naar concrete acties
16:30 – 17:00    Praktische afspraken voor de toekomst
17:00 -                Afsluiten

Aanmelden

Stuur een e-mail naar p.pipilikaki@debouwcampus.nl ter bevestiging van je deelname.

Komende activiteiten