Verkenningstafel Eerste Circulaire Snelweg

Verkenningstafel Eerste Circulaire Snelweg

Op 21 september bepalen we de scope en samenwerking om de transitie van een lineaire naar een circulaire economie te versnellen. De Bouwcampus faciliteert hiervoor in samenwerking met SmartwayZ.NL een Verkenningstafel met meerdere stakeholders om gezamenlijk de eerste circulaire snelweg te creëren. 

Lees hieronder meer informatie over de achtergrond en het project. 

Datum evenement: 21 september 2017

Deel deze pagina

Om vorm te geven aan een toekomstbestendige, duurzame economie heeft het Rijk het Rijksbrede programma ‘Circulaire Economie’ vastgesteld. Om de doelstellingen van het programma te realiseren is onderzoek, product- en procesinnovatie nodig. Het innovatieve mobiliteitsprogramma SmartwayZ.NL biedt hier ruimte voor.

SmartwayZ.NL

Rijkswaterstaat, provincie Noord Brabant, provincie Limburg en gemeenten werken met markt- en kennispartijen en belanghebbenden samen binnen het programma SmartwayZ.NL. Het doel van SmartwayZ.NL is het verbeteren van de bereikbaarheid en de economie van Zuid-Nederland. Ze zijn op zoek naar concrete oplossingen. Ondernemerschap en innovaties staan hierbij centraal. SmartwayZ.NL deelt kennis proactief en wil leren van anderen. Oplossingen moeten op bredere schaal toepasbaar zijn. 

Living Lab: InnovA58

Op de A58 tussen de knooppunten Sint-Annabosch en Galder en tussen Eindhoven en Tilburg wordt in het project InnovA58 de weg verbreed. De ambitie van InnovA58 is om innovaties te stimuleren en implementeren die er in resulteren dat het project circulair wordt in aan- en afvoer van materiaalstromen in de realisatie-, beheer- en onderhoudsfase en het uitwerken van een circulair ontwerp van de hele weg inclusief de kunstwerken. Het gaat dus niet alleen om de wegverbreding van 35 km, maar om innovatie. Innovatie op de gebieden duurzame leefomgeving, slimme mobiliteit, minder hinder en LifeCycle management. Om de innovaties te laten slagen, wordt er een Living Lab gecreëerd. Dit is een ontwikkel-, test- en leeromgeving voor innovaties. 

Uitgangspunt is dat de innovaties zo veel mogelijk op, aan of rond de weg worden ontwikkeld, getest en gemonitord. Hier kan ervaring opgedaan worden met het testen en implementeren van innovaties in de praktijk, zodat toepassing van innovaties versneld wordt. Vervolgens kunnen de ervaringen uit het Living lab gebruikt worden in de andere deelopgaven van SmartwayZ.NL en de  overige Nederlandse wegen.

Verkenningstafel

Tijdens de Verkenningstafel op 21 september bepalen we, met meerdere stakeholders, de scope en samenwerking om de transitie van een lineaire naar een circulaire economie te versnellen.

DATUM EN TIJD

De Verkenningstafel vindt plaats op donderdag 21 september van 12:30 tot 17:30 uur. 
LET OP: Deze verkenningstafel vindt niet plaats op De Bouwcampus, maar in de Oirsprong in Oirschot (Noord-Brabant). 

MEER INFORMATIE

Dit is een besloten bijeenkomst. Deelname vindt plaats op persoonlijke uitnodiging. Voor meer informatie kun je terecht bij Jeroen Kruithof, via 015 20 26 070 of j.kruithof@debouwcampus.nl.

Komende activiteiten