Verkenningstafel - Contracteren op ambitie

Verkenningstafel - Contracteren op ambitie

Hoe maken we Nederland concurrerender en komt onze bouwtraditie terug én verder in een nieuwe vorm? En versnellen we daarmee de uitvoering van de opgaven (roadmaps) uit De Bouwagenda? Dat kan! Door samen op een andere manier om te gaan met contracteren en aanbesteden.

Datum evenement: 23 april 2018

Deel deze pagina

De verkenningstafel

Marc Unger, voormalig directeur Corporate Procurement bij de Schiphol Group en voorzitter van de programmaraad van NGinfra, en Aernout van der Bend, directeur van NGinfra organiseren met De Bouwcampus een verkenningstafel. Samen met een aantal andere beïnvloeders uit de sector onderzoeken we in een informele setting op welke wijze we ideeën, ambities en innovaties versneld kunnen opschalen, zonder gehinderd te worden door de aanbestedingswetgeving. Als uitgangspunt dienen de lessons learned uit het verleden, de vigerende aanbestedingsregels en de interpretatie daarvan. Wat is nodig om de noodzakelijke vernieuwing goed te kunnen implementeren en wat is de betekenis van twee belangrijke sleutels: ambitie en teamperformance? Met elkaar een ambitie neerzetten die bereikt wordt als alle partijen daar maximaal aan bijdragen volgens het principe: ‘one team – one goal’.

Visie nieuwe wijze van contracteren

We gaan met elkaar onderzoeken of we ‘de ambitie’ kunnen contracteren en hoe we daar een passend en goed geïnstrueerd team op kunnen inzetten. In het kort houdt het in dat dit team middels een formele aanbesteding de meest geschikte partners selecteert, wat leidt tot een contract dat zich over meerdere jaren omspant. Vervolgens wordt, samen met die partners de ambitie stap voor stap bereikt. Marc Unger illustreert met diverse interessante en internationale voorbeelden dat het contracteren van een ambitie heeft geleid tot versnelling van innovaties en een kwalitatieve meerwaarde voor alle partijen. Op basis daarvan onderzoeken we met elkaar wat dit betekent voor het inkoopproces. 

Niet het verleden, maar de toekomst contracteren

Wat voor samenleving willen we over twintig-dertig jaar zijn? Hoe kunnen we met de doelen uit De Bouwagenda nu al inspelen op de toekomst? Door gebruik te maken van elkaars kracht kunnen we uitdagingen en transities aangaan en waar nodig het hoofd te bieden. ‘Toon lef binnen kaders’, zegt Aernout van der Bend van NGinfra. Laten we samen de uitdaging aangaan en onze ambities voor de toekomst contracteren. 

Praktische informatie

De verkenningstafel vindt plaats op maandag 23 april van 16:00 tot 18:30 uur. Deelname aan deze verkenningstafel vindt plaats op persoonlijke uitnodiging. Wil je meer informatie neem dan contact op met Jurriaan van Hellemond, procescoördinator De Bouwcampus, via j.vanhellemond@debouwcampus.nl of 06 12 05 85 00. 

Komende activiteiten