Verkenningstafel Afval

Verkenningstafel Afval

De industrie, waaronder de afval- en bouwsector, kunnen een grote rol spelen in het verduurzamen van Nederland. Daarnaast kan het circulair gebruik van elkaars energie- en grondstoffen systeem interessante nieuwe economische samenwerkingsvormen bieden voor beide sectoren. De Verstedelijkingsalliantie en De Bouwcampus onderzoeken daarom samen de mogelijkheid voor een nieuw eco-industrieel systeem met geïntegreerde ketens van grondstoffen en diensten. 

Datum evenement: 03 maart 2020

Deel deze pagina

Na eerdere sessies omtrent beton- en asfaltbedrijven, richten we ons tijdens deze verkenningstafel op de samenwerking met afvalbedrijven met als hoofdvraag:

"Hoe kunnen de afvalbedrijven en een aantal bouwstoffenbedrijven (zoals asfalt- en betonbedrijven) vanuit een circulair economisch model samenwerken?"

Sub vragen:
- Welke kansen zijn er om stromen uit huishoudelijk- en bedrijfsafval te gebruiken als grondstoffen voor de productie van asfalt en beton in de bouwsector?
- Welke kansen zijn er voor samenwerking tussen de sector van afvalinzameling en -verwerking en de sector van asfalt- en betonproductie op het gebied van gedeelde locatie, logistiek, personeel en energie?

Aanleiding: Circulaire Grondstoffen Hub
De Verstedelijkingsalliantie en De Bouwcampus denken na over de ontwikkeling van een circulaire grondstoffen hub. Dit is een plek waar verschillende grondstoffen worden verzameld, ver- en opgewerkt om vervolgens te vervaardigen tot nieuwe hoogwaardige materialen en producten. Vanuit circulair perspectief liggen er een aantal grote kansen voor procesoptimalisatie en materiaalinnovatie. Een slimme mix van bedrijven zorgt voor logistieke optimalisatie. Daarnaast kunnen de diverse reststromen van de bedrijven (materiaal, water, energie, e.d.) optimaal gebruikt en uitgewisseld worden. Vanuit eerdere verkenningen naar de toekomst van beton- en asfaltbedrijven weten we inmiddels dat er grote uitdagingen liggen voor een economisch gezonde sector en een noodzaak gevoeld wordt vanwege hoge materiaal- en energie belasting.

Hoe ziet een circulaire grondstoffen hub eruit en welke partijen zijn hier gevestigd? In deze verkenningstafel zoomen we in op de afvalsector en de mogelijke rol van afvalbedrijven in een circulaire grondstoffen hub. Daarvoor is meer zicht nodig op de ontwikkeling van de afvalsector en de aanwezige stromen. Daar gaan we samen mee aan de slag!

Wil je ook medenken over dit onderwerp? Neem dan contact op met Oukje van Merle via o.vanmerle@debouwcampus.nl

Praktische informatie
Datum: dinsdag 3 maart 2020
Tijdstip: 09.00 – 12.00u
Mogelijkheid tot lunch: 12:00 – 13:00
Locatie: De Bouwcampus (Gebouw 26A), van der Burghweg 1, Delft

Komende activiteiten