• Start
 • Agenda
 • Verkenningsgesprek NIEUWE VORMEN VAN WONEN EN WERKEN BIJ STEDELIJKE TRANSFORMATIE

Verkenningsgesprek NIEUWE VORMEN VAN WONEN EN WERKEN BIJ STEDELIJKE TRANSFORMATIE

Verkenningsgesprek NIEUWE VORMEN VAN WONEN EN WERKEN BIJ STEDELIJKE TRANSFORMATIE

De Verstedelijkingsalliantie én De Bouwcampus nodigen jou uit voor een verkenningsgesprek op maandag 18 juni over nieuwe vormen van wonen en werken bij stedelijke transformatie. Samen met een aantal andere koplopers en experts op dit gebied binnen de overheid, marktpartijen en kennisinstellingen onderzoeken we, in een informele setting, hoe op de transformatielocaties binnen de Verstedelijkingsalliantie naast de industriële bedrijvigheid ook passende vormen van wonen en werken kunnen worden gerealiseerd om zo de gewenste woningbouwopgave versneld te realiseren.

Doe Mee

Datum evenement: 18 juni 2018

Deel deze pagina

We staan voor een enorme binnenstedelijke transformatieopgave in Nederland. Tot 1 miljoen extra woningen erbij tot 2040. 170.000 van deze woningen zullen in de zuidelijke randstad in bestaand  stedelijk gebied moeten worden gerealiseerd. De Verstedelijkingsalliantie (gemeentes Rotterdam, Den Haag, Dordrecht, Delft, Rijswijk, Schiedam, Leiden en Zoetermeer, Provincie Zuid-Holland en de MRDH) zet voor deze 170.000 woningen in op transformatie van 13 locaties in de verschillende gemeenten, geconcentreerd langs de bestaande infrastructuur op de lijn Dordrecht-Leiden.

DE VRAAG

Eén van de reeds geïdentificeerde kansen/knelpunten in de transformatielocaties is de balans tussen wonen en werken binnen de locaties van de Verstedelijkingsalliantie. Kenmerkend voor deze trans-formatielocaties is de aanwezigheid van (oude) industrie en bedrijven. De transformatie van oude bedrijventerreinen, spoorwegemplacementen, havens en zware industriegebieden is vaak erg lastig, duurt lang en is erg kostbaar. Terwijl de hedendaagse druk op de woningmarkt vraagt om snelle ontwikkelingen in grote getalen. Hoe kunnen de oude werkvormen en locaties slim worden vermengd met wonen? Zijn er door de clustering van locaties in de stadsas ook andere oplossingen mogelijk en dienen bestaande normen voor milieu, geluid, stof en externe veiligheid wellicht te worden aangepast en hinder worden verminderd? Welke ‘nieuwe’ bedrijven kunnen zich vestigen en is er een globaal profiel van te maken? Wat is een passende milieucirkel die daarbij hoort en kan die zo worden gemaakt dat dat past met de beoogde stedelijke verdichting?

VAN VERKENNEN NAAR RESULTAAT

18 juni verkennen we gezamenlijk bovenstaande knelpunten en schetsen we de oplossingsrichtingen. Het blijft niet bij praten! De uitkomsten van het verkenningsgesprek worden verwerkt in het bidbook van de Verstedelijkingsalliantie voor het Ministerie van Binnenlandse Zaken in oktober 2018. Zo dragen de inzichten uit het verkenningsgesprek bij aan het doorbreken van de belemmerende patronen, wetgeving en opvattingen, waardoor de integrale ontwikkeling van deze gebieden nu stagneert.

PRAKTISCHE INFORMATIE

Datum en tijd: Maandag 18 juni 2018. Vanaf 15:30 uur inloop, start om 16:00 uur tot 18:30 uur. 
Locatie: De Bouwcampus, van der Burghweg 1 in Delft - aan de keukentafel op de 2e etage. 

Geïnteresseerd? 

Wil je deelnemen aan het Verkenningsgesprek? Dan horen we graag uiterlijk 4 juni of je erbij bent via info@debouwcampus.nl.

Voor meer informatie kun je terecht bij Jurriaan van Hellemond, procescoördinator De Bouwcampus, via j.vanhellemond@debouwcampus.nl of 06 12 05 85 00.

Verkenningsgesprekken

Partners van De Bouwcampus kunnen tijdens een Verkenningsgesprek een idee bij een select gezelschap voorleggen, peilen en aftasten. Stichting De Bouwcampus zorgt voor de verbinding tussen mensen, ideeën en organisaties. Verslagen van eerdere Verkenningsgesprekken vind je in het co-creatielab

 

Komende activiteiten

 • donderdag, 28 juni 2018
  Borrel voor bewoners van De Bouwcampus waarbij we kennismaken met de buren uit de C toren.
 • dinsdag, 03 juli 2018
  Op dinsdag 3 juli a.s. trapt Platform CB'23 af met vier werksessies die de start vormen van vier langere trajecten
 • woensdag, 04 juli 2018
  Eerste bijeenkomst van het Werkatelier m.b.t. Innovatieve Stalen Brugdekken, initiatief van Stroomversnelling Bruggen.
 • donderdag, 05 juli 2018
  Wil je meer weten over het slimmer maken van gebouwen? Kom dan naar dit seminar van Duurzaam Gebouwd!
 • dinsdag, 10 juli 2018
  Voor de Bouwagenda bekeek Tomas te Velde de ontwerpprocessen van bouwprojecten, i.r.t. de transitie naar duurzame bouwsector.
 • donderdag, 13 september 2018
  Tijdens de werkconferentie gaan partijen met verschillende achtergronden in co-creatie aan de slag met verschillende casussen
 • donderdag, 15 november 2018
  Tijdens de werkconferentie gaan partijen met verschillende achtergronden in co-creatie aan de slag met verschillende casussen