• Start
  • Agenda
  • Tweede sessie Gebiedsgerichte Energiesystemen

Tweede sessie Gebiedsgerichte Energiesystemen

Tweede sessie Gebiedsgerichte Energiesystemen

De energietransitie is een nieuwe, complexe opgave met vele betrokkenen die bijna allemaal zoekende zijn. De transitie kan immers niet per gebouw apart worden opgepakt en vraagt om gebiedsgericht samenwerken. Het raakt de hele keten en vraagt zowel technisch als procesmatig om nieuwe oplossingen. De energiesystemen van de toekomst worden per regio ontwikkeld en dat betekent voor vastgoedeigenaren een nieuwe afhankelijkheid van de omgeving (o.a. met invloed op planningen) inclusief samenwerking met vele (nieuwe) stakeholders. Anderzijds moet bij toepassing van nieuwe technieken duidelijk worden wat mogelijkheden en beperkingen zijn en wanneer welke oplossing geschikt is.

De eerste sessie vindt plaats op woensdag 17 juni en woensdag 1 juli en de tweede op woensdag 15 juli. De bijeenkomsten vinden online plaats. 

De deelnemers worden voor de eerste bijeenkomst verdeeld over 17 juni en 1 juli afhankelijk van hun interesse voor aandachtspunten die in deelsessies aan de orde komen. Klik hier voor een overzicht van de aandachtspunten en tijdstippen. 

Datum evenement: 15 juli 2020

Deel deze pagina

Gebiedsgerichte benadering voor het energievraagstuk

Het Rijksvastgoedbedrijf en Defensie zijn bezig met een marktverkenning voor het revitaliseringsprogramma van Defensievastgoed. Het doel is om in de komende 15 jaar 27 kazerneterreinen te herontwikkelen, waarbij er nieuwbouw en/of renovatie wordt toegepast. Vanzelfsprekend moet aan alle duurzaamheidseisen worden voldaan, wat ook betekent dat er overgeschakeld wordt op andere energiesystemen. Door vanuit het principe Gebiedsgerichte Energiesystemen na te denken over deze overschakeling willen we met (markt)partijen onderzoeken wat de meest effectieve en innovatieve manieren, technieken en samenwerkingsvormen zijn ten aanzien van opwekking, opslag en distributie van energie.

HOE ZIET HET TRANSITIETRAJECT ERUIT?

De Bouwcampus organiseert een reeks aan verkenningen waarbij kennis en leerervaringen uit de hele keten worden samengebracht en kansrijke ideeën in praktijkomgevingen worden getoetst en doorontwikkeld. De opbrengsten van de verkenningen vormen input voor een objectonafhankelijk instrumentarium dat breed toepasbaar is. De opgave van het Rijksvastgoedbedrijf en Defensie is de eerste praktijkverkenning in het overkoepelend transitietraject ‘Vernieuwde Energie voor Vastgoed’.

Eerste verkenning: Energiesystemen Bernhardkazerne & Johannes Postkazerne
Bij de eerste verkenning onderzoeken we passende energiesystemen voor de Bernhardkazerne in Amersfoort en de Johannes Postkazerne in Havelte. De volgende vragen staan centraal:

  1. Welke energiesystemen zijn geschikt voor kazerneterreinen die herontwikkeld worden?
    2. Welke vernieuwde samenwerkingsvormen zijn daarbij kansrijk?
    3. Op basis van welke criteria worden keuzes gemaakt?

Deze sessies zijn onderdeel van een marktverkenning voor alle defensieterreinen die de komende jaren herontwikkeld gaan worden. De marktverkenning concentreert zich op energieconcepten voor clusters van gebouwen en de bijbehorende infrastructuur. Dit is een openbaar traject. Aanwezigheid vormt geen belemmering voor deelname aan eventuele aanbestedingen in de toekomst.

Deze sessies zijn onderdeel van een marktverkenning voor alle defensieterreinen die de komende jaren herontwikkeld gaan worden. De marktverkenning concentreert zich op energieconcepten voor clusters van gebouwen en de bijbehorende infrastructuur. Dit is een openbaar traject. Aanwezigheid vormt geen belemmering voor deelname aan eventuele aanbestedingen in de toekomst.

Deelnemen

Ben je geïnteresseerd om deel te nemen aan dit traject? Neem dan contact op met Oukje van Merle via o.vanmerle@debouwcampus.nl.

Wanneer?

1e online bijeenkomst groep A: Woensdag 17 juni  13:00 - 17:00 uur
1e online bijeenkomst groep B: Woensdag 1 juli 13:00 - 17:00 uur 

2e online bijeenkomst groep A+B: Woensdag 15 juli 13:00 - 17:00 uur  

Komende activiteiten