Terugkombijeenkomst Toekomst Noordersluis

Terugkombijeenkomst Toekomst Noordersluis

Zoals afgesproken tijdens de oogstbijeenkomst van het co-creatietraject Toekomst Noordersluis op 10 september hebben we een bijeenkomst gepland om elkaar bij te praten. Tijdens deze bijeenkomst brengen wij jou op de hoogte van de voortgang en ontwikkelingen van de afgelopen maanden, kijken we naar de kansen en uitdagingen die voor ons liggen en gaan we in een dynamische werkvorm concreet met elkaar aan de slag. Kom ook en meld je aan

Datum: Dinsdag 28 januari
Tijdstip: 14:00 - 17:00 uur
Locatie: SHIP (Sluis Haven Informatie Punt), Noordersluisweg 1, IJmuiden

Datum evenement: 28 januari 2020

Deel deze pagina

CO-CREATIEPROCES VOORTZETTEN

In het co-creatietraject Toekomst Noordersluis verkenden we gezamenlijk wat de mogelijkheden zijn voor het toekomstige gebruik van de Noordersluis. Dit was een inspirerend, open proces waar waardevolle perspectieven uit naar voren zijn gekomen. Rijkswaterstaat is bezig de vervolgstappen vorm te geven en de perspectieven van de teams te vertalen naar een advies voor het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De co-creatieaanpak is nieuw voor Rijkswaterstaat en daarmee een zoektocht. Graag houdt Rijkswaterstaat jou daar actief bij betrokken. Deze terugkombijeenkomst is daar een stap in.

PROGRAMMA

14:00 - 14:30     Inloop
14:30 - 14:40     Start 
14:40 - 15:15     Wat is er gebeurd na de oogstbijeenkomst? 
Update door Bas Post, Rijkswaterstaat

15:15 - 15:25     Werksessie 'Perspectieven onder de loep'
Tijdens de bijeenkomst gaan we in groepjes uiteen om per perspectief te werken aan een vervolg. Samen met de teamleden en  vertegenwoordigers van Rijkswaterstaat en andere organisaties kijken we welke kansen er zijn en maken we afspraken over concrete vervolgstappen. Alle deelnemers worden uitgenodigd mee te denken met een van de perspectieven.  

Per groep staat een aantal vragen centraal:

- Welke kansen zijn er om dit perspectief verder te brengen?
- Welke vervolgstappen zijn daar voor nodig?
- Wie speelt welke rol in deze vervolgstappen (Rijkswaterstaat, de teamleden, andere organisaties) 


15:25 - 15:40     Pauze
15:40 - 16:40     Vervolg werksessie 'Perspectieven onder de loep'
16:40 - 17:00     Reflectie en afsluiting

AANMELDEN

Kom je ook? Klik hier om je aan te melden.

Komende activiteiten