Stroomversnelling Bruggen

Stroomversnelling Bruggen

In de jaren 60 en 70 zijn veel bruggen aangelegd die binnenkort aan het eind van de levensduur komen. Het programma Stroomversnelling bruggen beoogt een kostenbesparing te creëren voor deze vervangingsopgave, door bruggen groepsgewijs te vervangen en toeleveranciers uit te nodigen om  innovatie oplossingen hiervoor te ontwikkelen. 

Datum evenement: 27 april 2016

Deel deze pagina

In deze tweede sessie wordt iedereen uitgedaagd om mee te denken over de contouren van het programma Stroomversnelling Bruggen. Welke randvoorwaarden zijn cruciaal en hoe kan het programma het beste vorm gegeven worden om succesvol te zijn?

Datum en tijd

Dinsdag 26 april van 14.30 tot 17.00 uur vindt de tweede sessie van Stroomversnelling Bruggen plaats op De Bouwcampus. 

Meer informatie 

Neem voor meer informatie over Stroomversnelling Bruggen of het bijwonen van de sessie contact op met Egon Janssen van stichting De Bouwcampus via 06 - 53 46 76 64. 
Ook in het co-creatielab kun je meer lezen over de vervangingsopgave Stroomversnelling Bruggen. 

Komende activiteiten