Strategische Conferentie Nationale Politie

Strategische Conferentie Nationale Politie

Op 8 december vindt een strategische conferentie plaats op De Bouwcampus, georganiseerd namens de Nationale Politie. Ten behoeve van de herhuisvestingsopgave van de Nationale Politie worden samen met andere publieke opdrachtgevers strategische marktbenaderingalternatieven verkend. Daartoe wordt gebruik gemaakt van de beschikbare kennis van opdrachtgevende partijen met soortgelijke opgaven. De Nationale Politie heeft haar opgave als pilot aangemeld bij de Ronde Tafel Transitie Bouw als potentieel deelnemer van het  Opdrachtgeversforum. Het is de ambitie van de Nationale Politie om in de toekomst de samenwerking aan te gaan met de markt, op basis van de Marktvisie en de Leidende Principes, waar ook andere publieke opdrachtgevers invulling aan geven. 

Datum evenement: 08 december 2016

Deel deze pagina

Beeld van de opgave

De Nationale Politie is een samenvoeging van in totaal 26 verschillende korpsen, 25 regionale korpsen en één landelijk korps, met een nieuw dienstverleningsconcept. Dit leidt tot aanpassingen in de huisvesting van de Nationale Politie en vraagt om een programmatische aansturing en de ontwikkeling van daarbij passende huisvestingsconcepten. Hiervoor is een omvangrijk huisvestingsprogramma opgesteld dat de komende 10 jaar wordt uitgevoerd. De huisvesting wordt meer geconcentreerd en o.a. geschikt gemaakt voor flexibel werken. Daardoor zal de omvang van de portefeuille worden gereduceerd van 1,8 naar 1,3 miljoen m2 bvo. Het aantal panden neemt daarbij af van ruim 1000 naar circa 600. 

Het huisvestingsprogramma bestaat uit honderden projecten met een investeringsvolume van tussen de 1 en 1,5 miljard. Het programma omvat zowel nieuwbouw als renovatie, alsmede functionele verbetering in combinatie met groot onderhoud. De ambities die met dit programma moeten worden gerealiseerd zijn:

  • De invoering van nieuwe huisvestingsconcepten, waarbij er een nauwe relatie is tussen gebouw, ICT en operaties;
  • Verduurzaming van de voorraad waaronder energie neutraliteit;
  • Faciliteren van ontwikkelingen in de operatie van de Nationale Politie via standaardisering, flexibilisering van de huisvesting en waar nodig maatwerk.

Samen met andere publieke opdrachtgevers wordt kennis gedeeld en wordt voortgebouwd op ervaringen met soortgelijke opgaven.

Datum en tijd

Deze conferentie vindt plaats op donderdag 8 december van 10.00 tot 13.00 uur.

Meer informatie

Deelname aan deze conferentie vindt plaats op persoonlijke uitnodiging. Wil je meer informatie? Neem dan contact op met Peter Blokhuis via p.blokhuis@debouwcampus.nl of bekijk het co-creatielab

 

Komende activiteiten