Startbijeenkomst Toekomst Noordersluis

Startbijeenkomst Toekomst Noordersluis

Door de bouw van de nieuwe zeesluis zal de Noordersluis in IJmuiden in zijn huidige functie overbodig worden. Mogelijk biedt dit kansen voor een andere, maatschappelijke inzet van de Noordersluis, zoals energieopwekking, recreatie of iets heel anders. De Bouwcampus is door Rijkswaterstaat gevraagd enthousiaste deskundigen, met uiteenlopende achtergronden, te faciliteren om in co-creatie tot innovatieve, duurzame ideeën te komen voor de toekomst van de sluis. Het co-creatietraject staat open voor experts uit diverse werkvelden die willen meedenken over de toekomst van de sluis. Dinsdag 29 januari 2019 vindt een verkenningsbijeenkomst plaats in de Felison Terminal in IJmuiden, inclusief rondvaart door het sluizencomplex.

Datum evenement: 29 januari 2019

Deel deze pagina

Interessante kansen voor het sluizencomplex

Op dit moment bouwt OpenIJ in opdracht van Rijkswaterstaat de grootste zeesluis ter wereld. De zeesluis vervangt de bijna 100-jarige Noordersluis, die het einde van zijn levensduur nadert. Rijkswaterstaat kan de Noordersluis sluiten nadat de nieuwe zeesluis de taak van de Noordersluis heeft overgenomen. De dichte sluis vormt dan een dijk en een oeververbinding tussen Velsen en IJmuiden. Maar blijven er met een dichte sluis geen interessante, maatschappelijke kansen liggen? De Bouwcampus faciliteert de zoektocht naar mogelijke nieuwe functies voor de Noordersluis.

Zoektocht naar meerdere maatschappelijke functies

De Bouwcampus verbindt marktpartijen, kennisinstellingen en overheden met elkaar om tot innovatieve oplossingen te komen voor maatschappelijke vraagstukken waar de bouwketen een rol in speelt. Dit gebeurt in co-creatie in pre-concurrentiële vorm. Het co-creatietraject ‘Toekomst Noordersluis’ is breder dan alleen technische oplossingen. Er wordt gekeken naar de functies van het hele sluizencomplex IJmuiden. Deelname staat open voor experts en ondernemers uit diverse werkvelden zoals energie, recreatie, cultuurhistorie, architectuur, scheepvaart, waterbouw en natuur. Specifieke kennis over sluizen is niet nodig. 

Toelichting co-creatietraject

Co-creatie is een vorm van samenwerking waarbij alle deelnemers invloed hebben op het proces en het resultaat ervan. Coaches van De Bouwcampus begeleiden dit gestructureerde maar creatieve proces. Zij creëren ruimte om te experimenteren en samen te zoeken naar innovatieve oplossingen. Experts uit verschillende werkvelden komen bij elkaar op basis van vrijwilligheid, passie en intrinsieke motivatie. Voorwaarden voor co-creatie zijn gelijkwaardigheid, vertrouwen en de bereidheid om inzichten te delen, open en transparant.

Programma verkenningsbijeenkomst 29 januari

Tijdens de eerste bijeenkomst introduceren we de casus en het co-creatietraject. Je vaart mee door het gebied en gaat samen op zoek naar innovatieve, toekomstbestendige, duurzame opties.

15:00 uur:         Ontvangst op de rondvaartboot, naast Felison Terminal IJmuiden

15:30 uur:         Rondvaart door het sluizencomplex inclusief kennismaking en achtergrond vraagstuk:

Opening door Bob Demoet, hoofdingenieur-directeur Rijkswaterstaat West-Nederland Noord
Toelichting op het vraagstuk door Bas Post, programmamanager Toekomst Noordersluis, Rijkswaterstaat

17:30 uur:         Broodjesbuffet bij de Felison Terminal

18:00 uur:         Ideeënmotor onder begeleiding van Peter de Raaf, Co-creator De Bouwcampus

19:15 uur:         Afronding en afsluiting

19:30 uur:         Einde

Noteer alvast de volgende data in je agenda voor het vervolg op de verkenningsbijeenkomst:

12 februari 2019: De Bouwcampus, Delft – Ophalen & Formeren

9 april 2019: De Bouwcampus, Delft – Verrijken: voor het uitwerken van perspectieven is budget beschikbaar

28 mei 2019: IJmuiden – Oogsten: presentatie perspectieven en discussie in aanwezigheid van Bob Demoet

Meer info en aanmelden

Ga naar het co-creatielab voor achtergrondinformatie over deze praktijkopgave. 
Vanwege de grote belangstelling is aanmelden voor de verkenningsbijeenkomst niet meer mogelijk.

Komende activiteiten