Start leeromgeving circulair viaduct

Start leeromgeving circulair viaduct

Op maandag 14 januari 2019 vindt de officiële start plaats van de Leeromgeving Circulair Viaduct die toepassing van circulaire viaducten mogelijk gaat maken. Rijkswaterstaat en Van Hattum en Blankevoort gaan hun exclusieve kennis en ervaringen delen en ieder de gelegenheid bieden eigen kennis in te brengen.

Rijkswaterstaat vertelt 14 januari hoe zij als ‘launching customer’ wil optreden voor de doorontwikkeling van circulaire viaducten. Dit gebeurt op de projectlocatie van het eerste circulaire viaduct nabij Kampen. In de ochtend is de officiële opening en als deelnemer aan de leeromgeving krijg je dan ook een unieke rondleiding bij het circulaire viaduct.

Klik hier voor meer informatie over de open leeromgeving.

Datum evenement: 14 januari 2019

Deel deze pagina

Speel een rol in de doorontwikkeling van circulaire viaducten

Om naar een brede toepassing van circulaire viaducten te komen, willen we kennisinstellingen, opdrachtgevers en andere marktpartijen betrekken als gelijkwaardig partner. Een eerste stap hierin is het bijeenbrengen van de huidige beschikbare kennis. Daarom roepen we je op jouw kennis te delen in deze leeromgeving.

De leeromgeving gaat afspraken en gezamenlijke uitgangspunten opleveren voor de ontwikkeling van marktrijpe prototypes. Rijkswaterstaat gaat bedrijven financieel ondersteunen om een gezamenlijk concept door te ontwikkelen. Alleen door gelijkwaardig samen te werken binnen de hele keten lukt het om volledig circulair te bouwen.

Tijdens de startbijeenkomst delen zij de laatste ontwikkelingen rond het prototype circulaire viaduct en de ideeën van de opzet voor de leeromgeving. Vanuit een gezamenlijke aanpak gaan er afspraken gemaakt worden over het uitvragen en aanbieden van circulaire viaducten.

Voor wie is de leeromgeving?

  • Infrabedrijven die circulaire viaducten aan willen bieden.
  • Opdrachtgevers zoals provincies en gemeenten die circulaire viaducten in willen kopen.
  • Kennis- en opleidingsinstellingen, architecten en anderen die een bijdragen willen leveren.

Programma  

12:00 

Inlooplunch en registratie

12:45

Welkomstwoord door Michèle Blom, Directeur-Generaal Rijkswaterstaat en Koene Talsma, voorzitter Roadmap 1 en lid Taskforce van De Bouwagenda

13.15 

Presentatie prototype circulair viaduct door Esther van Eijk, projectleider Van Hattum en Blankevoort en Rob Valk, projectleider Rijkswaterstaat

14:00 

Rondleiding Circulair Viaduct

15:00 

Actieve kennisdeling door alle deelnemers in inspiratiesessie

16:00

Wrap Up: behoefte en deelname leeromgeving

16:30

Netwerkborrel

17:00

Einde

Locatie

De bijeenkomst vindt plaats op het werkterrein Reevesluis. Je kunt daar niet parkeren. Vanaf Restaurant At Sea, adres Drontermeerdijk 13, 8251 PV Dronten, wordt vervoer naar de bouwlocatie geregeld.

Aanmelden

Je kunt je tot uiterlijk 10 januari aanmelden via dit formulier om deel te kunnen nemen.

Meer informatie over het circulair viaduct vind je op de website van Rijkswaterstaat. Voor vragen kun je contact opnemen via weekvandece-rijkswaterstaat@congresbureau.nl of 030 275 96 24.

Komende activiteiten

  • dinsdag, 22 september 2020
    Op dinsdag 22 september 2020 vindt de derde bijeenkomst van 'Industriële Woningbouw' plaats
  • donderdag, 24 september 2020
    Bij de Brugdialogen gaan we maandelijks met elkaar in gesprek, online, over een specifiek onderwerp, altijd i.v.m. bruggen.