Samen de verduurzamingsopgave versnellen

Samen de verduurzamingsopgave versnellen

Hoe brengen we gebiedsgerichte energiesystemen in praktijk? Wat zijn mogelijke repeteerbare oplossingen voor circulaire en natuur-inclusieve utiliteitsbouw? Hoe geef je invulling aan integrale verduurzaming van utiliteitsgebouwen, met toekomstbestendig gebruik als centraal uitgangspunt?

Wil jouw organisatie ook één of meer van deze vraagstukken verder brengen? Kom dan 4 november naar De Bouwcampus. Wij organiseren dan een bijeenkomst voor vraageigenaren om te onderzoeken welke partijen met soortgelijke vraagstukken zitten, hoe krachten te bundelen, hoe we de trajecten met elkaar verder invulling kunnen geven, welke stappen nodig zijn, welke financieringsmogelijkheden er zijn en welke verantwoordelijkheden en rollen een ieder hierbij kan hebben.

Datum evenement: 04 november 2019

Deel deze pagina

De hierboven beschreven organisatie-overstijgende vraagstukken vragen systeemdoorbraken. De Bouwcampus brengt partijen - zoals marktpartijen, kennisinstituten, opdrachtgevers en andere belanghebbenden – in een neutrale setting bij elkaar om gezamenlijk de transitie op gang te brengen.

Interesse?

Neem contact op met Karen Nuij: k.nuij@debouwcampus.nl / 06 52 59 50 19.

Maandag 4 november
Datum 16:30 – 18:30 uur
Locatie: De Bouwcampus, Van der Burghweg 1, 2628 CS Delft

Komende activiteiten