RVB Café

RVB Café

Het Rijksvastgoedbedrijf zet verduurzaming in hogere versnelling.

Het RVB heeft in beeld gebracht wat de duurzaamheidsdoelen voor onze portefeuille betekenen. In 2050 moet de portefeuille niet alleen energieneutraal zijn maar ook klimaatneutraal en circulair. Met meer dan 7.000 gebouwen in eigendom, in totaal 13 miljoen vierkante meter betekent dit veel. Daarbij komt dat 2050 niet snel genoeg is. Vorig jaar hebben we in het RVB Café in mei aan de markt gevraagd wat versnellers zijn op weg naar energieneutraliteit. Dat hebben we meegenomen in een aanpak voor onze portefeuille. 

Datum evenement: 09 mei 2017

Deel deze pagina

In dit RVB Café willen we met de markt in gesprek gaan over de manier waarop we de verduurzaming gaan uitvoeren. Dat doen we aan de hand van drie onderwerpen:

Circulariteitspaspoort. Welke informatie hebben we nodig van onze voorraad? Welke informatie vragen we uit bij nieuwe projecten? Hoe bewaren en beheren we die informatie? En wat betekent dit voor de markt?

Co-creatie. Voor het vinden van optimale oplossingen willen we kennis van de markt eerder inzetten. Hoe willen wij en de markt dat dit er uit ziet?

Gebiedssamenwerking. Op veel locaties, in het bijzonder in binnenstedelijke omgeving, is samenwerking op gebiedsniveau een noodzaak om energieneutraliteit te behalen en optimaal invulling te kunnen geven aan andere duurzaamheiddoelen. Wie zijn de stakeholders en welke belangen hebben zij? Wat is een logische rolverdeling en hoe kom je tot praktische afspraken?

 

Dit is een besloten bijeenkomst.

rijksvastgoedbedrijf

Komende activiteiten