Platform Beheer en Onderhoud

Platform Beheer en Onderhoud

Veel tunnels in Nederland bevinden zich tussen nu en tien jaar aan het einde van hun levensduur. Overige tunnels moeten slim worden onderhouden, en worden aangepast aan de veranderende eisen van deze tijd. Minstens zo complex is assetmanagement van (kleinere) ondergrondse infra zoals kabels en (buis-)leidingen.Het platform Beheer en onderhoud heeft tot doel de kennis in het COB-netwerk te combineren en te benutten.

 

Datum evenement: 29 september 2016

Deel deze pagina

In het  COB-programma 2015-2020 is het toenemende belang van beheer en onderhoud als belangrijke trend binnen het ondergronds bouwen gesignaleerd. Zodoende is Assetmanagement als een van de thema's benoemd. De oprichting van een platform Beheer en onderhoud staat binnen dat thema centraal. 

Uitwisseling

De instandhoudingsopgave waar we ons voor geplaatst zien, roept talloze vragen op. Veel partijen zijn al bezig met oplossingen. Zo werkt de Landelijke Tunnelregisseur (LTR) uit hoe renovatie en beheer in te passen is in de Landelijke Tunnelstandaard (LTS). Het is belangrijk om bij de aanpak van niet-Rijkstunnels van deze kennis te profiteren, zonder de eigenheid van die tunnels en haar omgeving te onderschatten. Omgekeerd kan Rijkswaterstaat gebruikmaken van de kennis die door de niet-Rijkstunneleigenaren wordt ontwikkeld. Uitwisseling van opgedane kennis en ervaring kan helpen om de nieuwe processen efficiënter te laten verlopen en te zorgen voor slim beheer en onderhoud. Het gaat hierbij zowel om technische aspecten (bv. zinkvoegen, ICT) als om organisatorische
Minstens zo complex is assetmanagement van (kleinere) ondergrondse infra zoals kabels en (buis-)leidingen. Het aantal objecten dat aan renovatie, vervanging of grootschalig onderhoud toe is, is enorm. Het is echter niet duidelijk hoe groot de opgave precies is en hoe deze efficiënt aangepakt kan worden. Het COB kan daarbij een belangrijke rol spelen, doordat de betrokken partijen via projecten en platforms hun kennis en ervaringen kunnen uitwisselen en zo van elkaar kunnen leren.
Het platform heeft de volgende doelen:

  • Het creëren van een veilige omgeving waarin deelnemers hun vragen, zorgen en ervaringen kunnen delen en zo informeel van elkaar kunnen leren.
  • Het zich laten inspireren door mensen binnen en buiten het eigen werkveld.
  • Het identificeren van opgaven die vervolgens gezamenlijk worden uitgeplozen.
  • Het ontwikkelen van een gezamenlijke kijk  en het uitwerken van oplossingen.

Afhankelijk van het onderwerp zullen er soms subgroepen gevormd worden die een thema verder uitwerken en na enige tijd weer aan de groep teruggeven.

De platformbijeenkomst op donderdag 29 september 2016 heeft als thema: het onderhoudsconcept als onderdeel van de langetermijnvisie op tunnels.

Datum en Tijd

Donderdag 29 september van 13.00 - 16.30 uur.

Meer informatie

Voor meer informatie of aanmelding kan je contact opnemen met Ellen van Eijk: ellen.vaneijk@cob.nl of 085 4862 410.

Komende activiteiten