• Start
  • Agenda
  • Officiële lancering De Bouwcampus: 10.30-15.30 uur

Officiële lancering De Bouwcampus: 10.30-15.30 uur

Officiële lancering De Bouwcampus: 10.30-15.30 uur

Op woensdag 13 januari 2016 wordt De Bouwcampus officieel gelanceerd. Ter gelegenheid hiervan is een speciaal programma samengesteld vol onverwachte ontmoetingen. De rode draad van deze middag is de flexibilisering van de samenleving, en de gevolgen hiervan voor verstedelijking, verduurzaming en vergrijzig. 

Verschillende bewoners van De Bouwcampus presenteren zich deze middag, en zij laten zien welke meerwaarde co-creatie op De Bouwcampus kan bieden. Tijdens deze dag kunt u mee doen aan verschillende workshops en discussies en een aantal inspirerende pitches bijwonen. Zo kunt u zien én beleven hoe we op De Bouwcampus werken aan de vernieuwingsopgaven van Nederland, en samen met een groot aantal gerenommeerde partners de volgende verdieping nemen.

Het programma van 10.30 tot 15.30 uur is vrij toegankelijk. 

Datum evenement: 13 januari 2016

Deel deze pagina

Programma

Het programma van deze dag ziet er als volgt uit. 

Centrale ruimte

10.30-15.30: Expo & Ontmoetingsplein
In de centrale ruimte van De Bouwcampus is een expositie ingericht met projecten van verschillende partners van De Bouwcampus, en met innovaties vanuit de bouwsector. Daarnaast biedt een ontmoetingsplein iedereen de gelegenheid elkaar tussen de programmaonderdelen door te ontmoeten.

Tijdens de expo kunt het volgende zien en beleven: BIM Experience, Concept House Village, 3D Printing, Drones, multifunctionele daken in het kader van een klimaatbestendige stad, een uniek tunnelbouwconcept en huisvesting asielzoekers en de effecten voor de bouwsector. 

Auditorium
10.30-11.00: Aftrap door Majorie Jans (Stichting De Bouwcampus) 
11.00-11.30: Duurzame waterveiligheid (PAO) – thema: verduurzaming-verstedelijking
11.45-12.15: Langer werken, langer leren – Rob Gremmee (PAO) – thema: vergrijzing
12.30-13.00: Festivals als experiment van de stad - Gertjan de Werk (D-exto) - thema: verstedelijking-verduurzaming
13.15-13.45: De kracht van kunst in de openbare ruimte - Jeroen Everaert (Mothership) - thema: verstedelijking

14.00-15.30: De nieuwe Marktvisie

15.30-19.00: Officiële lancering
15.30-16.00: Inloop
16.00-17.00: Overhandiging van de Themakaart met de agenda voor de Bouw en De Marktvisie aan minister van Infrastructuur en Milieu, mevrouw Schultz van Haegen, en minister van Wonen en Rijksdienst, de heer Blok. Aansluitend het vraaggesprek met de ministers.
17.00-19.00: Netwerkborrel

Kubus
10.30-11.00: Toegepaste technologieën
11.15-11.45: De bouwsector: van capaciteit naar kwaliteit; een volwaardige rol in NL kenniseconomie – thema: verduurzaming – Perica Savanovic (SBRCURnet)  

12.00-12.30: Regie op ruimtelijke kwaliteit, slimme keuzes (z)onder maaiveld – John de Ruiter (gemeente Rotterdam) en Henk Werksma (H2Ruimte en coördinator Ordening & Waarde van het COB)
Op dit moment staan we op een kantelpunt voor wat omgaan met de ondergrond betreft. Van het denken in afzonderlijke ruimtelijke componenten, ondergrond en bovengrond, gaan we langzaam maar zeker over naar een 3D benadering waarbij we denken vanuit totale beschikbare ruimte, boven of onder het maaiveld.
Steden kennen vaak een hoge dichtheid. Zeker in de centrumgebieden moeten vele functies een plek krijgen en is het ambitieniveau, onder andere op het gebied van ruimtelijke kwaliteit hoog. Hier invulling aan geven is een complexe opgave. Ruimtelijk gezien bieden boven- en ondergrond beide mogelijkheden om de benodigde functies in te passen, te combineren en te stapelen. Als dat slim gebeurt, kun je ruimtelijke kwaliteit verhogen of de kwaliteit behouden met een hogere dichtheid aan functies. Dat vraagt om slimme ruimtelijke keuzes en bijbehorende technische oplossingen. Maar hoe werkt dat en hoe doe je dat? John de Ruiter en Henk Werksma vertellen uit eigen ervaring. 

12.45-13.15: Mens en Mindful beton - Bas Bruins Slot (SGS Intron)
13.30-14.00: Over IKEA, Google en de Bouw - Mathijs van Dijk (WeLL Design
14.15-14.45: De impact van doorbraaktechnologieën – Koert van Mensvoort (Next Nature)
15.00-15.30: Betekenis van start-ups in de bouw - Serena Scholte (Startupbouw)

Green Room
10.30-11.30: BIM is meer dan ICT - Building Changes en BIMPuls
11.45-12.45: BIM is meer dan ICT - Building Changes en BIMPuls

13.15-15.30: Hoe lang accepteert de koper van bouwwerken nog 10 % faalkosten - Dr. ir. N.P.M.Scholten (ERB)

Prisma
10.30-15.30: Avante Experience (doorlopende interactieve sessies), Avante Consultancy - thema: flexibiliteit

Wit licht
10.30-13.30: Ontdek welke elementen een rol spelen bij flexwerken in onze werk-‘proeverij’: speeddate met CfPB en RVB  

Yellow Brick Road
Van 10.30 tot 13.00 uur organiseert PAO diverse presentaties en workshops rondom de thema’s vergrijzing, verduurzaming en verstedelijking.

10.30-11.00 uur Geothermie is hot. Waarom eigenlijk? - Drs. Guus Willemsen
Aardwarmte (=geothermie) is hot in Nederland!  De bijdrage aan de Nederlandse energievoorziening is nu nog klein, maar groeit zeer snel. En de toekomstverwachtingen zijn zonnig. Waarom eigenlijk? Wat moet een bouwer met aardwarmte? We isoleren toch zodanig dat we geen warmte van buiten meer nodig hebben? of niet dan?

11.00-11.30 uur: Opnieuw plastic - Rolf Koster.

11.30-12.00 uur: Grijs de toekomst in! - Jaap de Koning (Witteveen+Bos)
Onze bevolkingsopbouw verandert de komende jaren aanzienlijk. Dat gaat gepaard met ingrijpende veranderingen in het leven van de werkende Nederlander. Hij wordt ouder, moet langer werken, in een omgeving die steeds sneller lijkt te veranderen. Dat grijpt ook in binnen onze sector, met veel professionals, ieder deskundigeop zijn/haar gebied. Wat zijn de vragen die je jezelf moet stellen? Wat voor scenario's heb je als werkende professional?  Is je opgedane kennis (vooral door je vooropleiding) nog voldoende voor een hele carrière die tot 67 jaar moet duren? Is de vergrijzing een bedreiging of misschien een kans?

12.00-12.30 uur: Duurzame GWW, wat kun je daar mee? - Niels van Amstel (Megaborn)
Publieke opdrachtgevers, Werkgeversorganisaties en Marktpartijen hebben afgesproken in een langjarige duurzame samenwerking zorg te dragen voor een praktijkgerichte implementatie van Duurzaamheid in de GWW (www.duurzaamgww.nl). De kern van de Aanpak Duurzaam GWW is dat opdrachtgevers samen met bedrijven in de GWW-sector duurzaamheidsaspecten meenemen vanaf de vroegste planfase. En dat ze daarbij streven naar een optimale balans tussen People, Planet en Profit. Dit betekent in de praktijk dat je in alle projectfasen duurzaamheidsaspecten formuleert en vastlegt, en dat je uitvoering geeft aan deze ambities én ze doorgeeft naar de volgende projectfase. Het doorgronden van de aanpak en de afzonderlijke instrumenten als omgevingswijzer blijkt in de praktijk niet eenvoudig. De praktijk leert onder andere dat je de nodige aandacht moet hebben voor opleiding, wil je de ervaringen binnen de organisatie vasthouden en ook zorgen dat die in de dagelijkse routines echt worden meegenomen. De aanpak Duurzaam GWW laat zich kenmerken als een innovatieve procesaanpak. Juist de gebundelde kracht van Publieke Opdrachtgevers, Werkgeversorganisaties en Marktpartijen maakt het verschil. Opdrachtgevers staan open voor innovaties, en met kansen en risico’s weten we professioneel en transparant om te gaan. In een goede dynamiek met de Marktpartijen houden Opdrachtgevers standvastig vast aan samenwerking aan Duurzaamheid in de GWW.

12.30-13.00 uur Speel het batenspel! - Dr. Ir. Elisabeth Ruijgrok
Een ontwerpvraagstuk ontstaat uit een behoefte om de omgeving te verbeteren. Maar in hoeverre leveren die verbeteringen eigenlijk baten op? Baten voor mensen, dat is toch waar het om gaat.  De uitdaging voor ontwerpers is dan ook om zoveel mogelijk baten te genereren. Dat klinkt eenvoudig, maar er lopen drie beren op de weg. Welke dat zijn en hoe zij omzeild kunnen worden?  Speel het batenspel en leer anders te kijken naar uw vraagstukken en maak nog betere ontwerpen!  

13.00-13.30 uur Luchtkwaliteit in de gezonde stad - Mr.ir. Berend Hoekstra
We staan in een omslag in ons denken over luchtkwaliteit. De afgelopen 10-15 jaar heeft in het teken gestaan om te gaan voldoen aan grenswaarden voor luchtkwaliteit. Hiermee is de luchtkwaliteit verbeterd. Op een aantal hot spots na wordt nu voldaan aan de grenswaarden. De druk voor verdere verbetering van de luchtkwaliteit lijkt tanende, terwijl die noodzaak er wel degelijk is. Het is evident dat een verbetering van de luchtkwaliteit positief werkt aan de verbetering van onze gezondheid.

Er is een noodzaak voor verschuivingen in ons denken over luchtkwaliteit:

  • Van normdenken naar kwaliteitsdenken
  • Luchtkwaliteit is meer dan NO2 en PM10
  • Koppeling met andere thema’s is noodzakelijk

Wat betekenen deze veranderingen in ons denken voor de uitvoeringspraktijk? Het is tijd voor overheden voor het ontwikkelen van een nieuwe en verdergaande visie over het omgaan met luchtkwaliteit. Politiek en bestuur moeten hiervoor worden klaargestoomd. Evidente antwoorden moeten worden gegeven op vragen als: Waarom verder met luchtkwaliteit? Wat voor mogelijkheden zijn er en welke invloed hebben we daarop? Welke tijdshorizon geven we ons om dat te bereiken?

14.00-15.30: Dilemma’s van co-creatie - wat leren we van Grip op de Maas? - Katja Oostendorp (Stichting De Bouwcampus
Welke principes hebben we met elkaar nodig om tot co-creatie te komen op De Bouwcampus? Welke dilemma’s komen we dan tegen en hoe gaan we daarmee om? Welk type opgave is geschikt voor een dergelijk proces en wat kan het opleveren? De ervaringen die inmiddels zijn opgedaan op De Bouwcampus met het co-creatietraject Grip op de Maas - vervangingsopgave van de stuwen in de Maas - gebruiken we in deze workshop als voorbeeld.

2e verdieping
12.00-13.30 uur: Inspiratielunch
Tijdens deze lunch kunnen ambitieuze studenten, starters, start ups en andere toetreders op de arbeidsmarkt op speeddate met ervaren bestuurders en managers uit bouw en facilitair management. Onder leiding van moderator Jack de Leeuw van SBRCURnet kunnen de jongeren met onze ambassadeurs van gedachten wisselen, pitchen, vragen stellen en persoonlijke gegevens uitwisselen. Alles kan.

Houd deze pagina in de gaten voor aanvullende informatie en eventuele programmawijzigingen. 

 

 

 

Komende activiteiten