• Start
  • Agenda
  • Nationale Wetenschapsagenda Route Smart Liveable Cities

Nationale Wetenschapsagenda Route Smart Liveable Cities

Nationale Wetenschapsagenda Route Smart Liveable Cities

SMART LIVEABLE CITIES

Steden zullen in de komende decennia enorme ontwikkelingen doormaken op heel veel terreinen. Naast de functies wonen en werken zullen leefbaarheid, duurzaamheid en weerbaarheid nieuwe eisen aan de stedelijke omgeving stellen. Steden als centra voor toekomstige economische groei, sociale interactie, culturele ontwikkeling en technologische innovatie. Deze ontwikkelingen stellen ons voor fantastische uitdagingen op het gebied van behoud van fysieke en sociale leefbaarheid, mobiliteit en logistiek, klimaatbestendigheid, het ontwikkelen van een nieuw energiesysteem, circulariteit, nieuwe bestuurs- en samenwerkingsvormen; dit alles met behoud – of versterking – van milieu en andere ecologische waarden. Hoe weerbaar zijn onze steden bij een sterke zeespiegelstijging en klimaatverandering, wat zijn de fysieke en sociale implicaties als we rijden zonder bestuurder, hoe wordt ons leven veranderd door eigen energieopwekking, hoe zal verdergaande inzet van big data en ICT het functioneren van de stad beinvloeden    en welke bestuurlijke kracht gaat er van de steden uit? Slechts een kleine greep uit het palet aan  onderwerpen waarover nu kennis moet worden ontwikkeld om voorbereid de toekomst in te gaan.

 

Datum evenement: 20 april 2016

Deel deze pagina

De route Smart, Liveable Cities in de Nationale Wetenschapsagenda heeft een zeer brede scope, maar ook met veel samenhang tussen de deelgebieden. Het is deze onderlinge samenhang die als bijzondere uitdaging voor de NWA wordt gezien.  In deze route zijn door de voorbereidingsgroep vier deeltafels ingericht vanuit specifieke perspectieven: de Tastbare Stad, de Menselijke Stad, de Georganiseerde Stad en de Onzichtbare Stad. Doelstelling van de vier deeltafels is om ieder vanuit het eigen specifieke perspectief naar de route SMART, Liveable Cities te kijken en de samenhang te identificeren. Hieruit volgt een verdere verdiepingsslag en voorstellen voor additioneel wetenschappelijk onderzoek. Belangrijk uitgangspunt is te zoeken naar de verbinding tussen disciplines en instituten, tussen wetenschap, maatschappij en bedrijfsleven. Deze route leent zich bij uitstek voor interdisciplinair onderzoek en omvat zowel alfa-, bèta/technisch- en gamma onderzoek, als combinaties daarvan.

Tijdens de werkconferentie willen wij graag met u de investeringsagenda/thema’s voor uitdagend en vernieuwend onderzoek invulling geven. Met als resultaat de agenda die vanuit de route Smart, Liveable Cities aan de Stuurgroep van de Nationale Wetenschapsagenda zal worden aangeboden.

Wij zien uit naar uw actieve bijdragen en ideeën op deze werkconferentie.

Datum en Tijd

Woensdag 20 april 2016, 9.30-16.00 uur.

Programma

09.30 – 10.00 uur    Ontvangst  / Koffie

10.00 – 10.45 uur    Plenaire opening

  • Welkom en introductie NWA en Smart liveable cities route.

Teun Bokhoven trekker van de route en de heer Dittrich en/of mevrouw Scholten, namens de stuurgroep NWA.

  • Presentatie: ‘Setting the scene, Smart, liveable cities 2050”. Prof. Elphi Nelissen.
  • Toelichting op programma van de dag.

10.45 – 11.00 uur    Wisseltijd

11.00 – 12.15 uur    1ste Ronde deeltafels

Vier deeltafels, geleid door de respectievelijke trekkers, op de specifieke perspectieven:

A. de Tastbare Stad

B. de Menselijke Stad

C. de Georganiseerde Stad

D. de Onzichtbare Stad

12.15 – 13.30 uur    Lunch

13.30 – 14.45 uur    2de  Ronde deeltafels

Vier deeltafels, geleid door de respectievelijke trekkers, op de specifieke perspectieven:

A. de Tastbare Stad

B. de Menselijke Stad

C. de Georganiseerde Stad

D. de Onzichtbare Stad

14.45 – 15.00 uur    Wisseltijd

15.00 – 16.00 uur    Plenaire afsluiting

Afronding door korte samenvattingen per deeltafel door deeltafel trekker of rapporteur.

16.00 uur                  Sluiting en borrel

Aanmelden

Voor meer informatie en voor het aanmelden van het evenement kunt u een mail sturen naar m.vanetten@bouwendnederland.nl. Vermeld hierbij s.v.p. naar welke workshop uw voorkeur uitgaat: Tastbare Stad, Menselijke Stad, Georganiseerde Stad of Onzichtbare Stad

 

 

Komende activiteiten