MulitWaterWerk (MWW) - 2e bijeenkomst

MulitWaterWerk (MWW) - 2e bijeenkomst

Begin vorige eeuw zijn een groot aantal sluizen aangelegd in Nederland. De komende jaren bereiken deze sluizen het einde van hun levensduur. Rijkswaterstaat heeft MultiWaterWerk (MWW) opgezet om deze vervangingsopgave efficiënter in te vullen. Denk tijdens co-creatiesessies mee hoe standaardisatie kan helpen bij de vervangingsopgave van 52 sluizen van Rijkswaterstaat.

Datum evenement: 29 juni 2016

Deel deze pagina

In co-creatiesessies wordt verkend hoe standaardisatie kan helpen bij de vervangingsopgave. In de eerste bijeenkomst op 21 april is uitleg gegeven over het toekomstperspectief en MWW. Ook is een start gemaakt met het inventariseren van onderwerpen voor de co-creatiesessies.

In de co-creatiesessie op 29 juni, georganiseerd door De Bouwcampus, worden de onderwerpen uitgediept. Welke items en vormen van standaardisatie kunnen interessant zijn met de “Dutch Lock” als stip op de horizon? Hoe belangrijk vinden we die items?

Datum en tijd

De bijeenkomst vindt plaats op woensdag 29 juni van 16:00 tot 20:00 uur. 

Meer informatie

Meer weten over de vervangingsopgave MultiWaterWerk? Kijk dan in het co-creatielab van De Bouwcampus
Wil je meedoen tijdens de co-creatiesessie op 29 juni? Meld je dan aan via info@debouwcampus.nl

Komende activiteiten