• Start
  • Agenda
  • Marktconsultatie voor Fase 2 en co-creatie in het kader van MultiWaterWerk (MWW)

Marktconsultatie voor Fase 2 en co-creatie in het kader van MultiWaterWerk (MWW)

Marktconsultatie voor Fase 2 en co-creatie in het kader van MultiWaterWerk (MWW)

MultiWaterWerk is een project dat zich richt op de vervangingsopgave van sluizen. Doel is het verlagen van aanleg- en onderhoudskosten door voor grotere series sluizen een goed onderbouwde balans te zoeken tussen standaardisatie, innovatie en marktwerking. Tot 2040 zullen naar verwachting ca 52 sluizen hun einde ontwerplevensduur bereiken of onvoldoende schutcapaciteit hebben.

In deze eerste sessie wordt MultiWaterWerk toegelicht en wordt het aansluitende cocreatie spoor toegelicht dat door de Bouwcampus wordt ingevuld.

Datum evenement: 22 april 2016

Deel deze pagina

Rijkswaterstaat en de Bouwcampus nodigen ingenieursbureaus, aannemersbedrijven èn kennisinstellingen uit om:

  • Zich te laten informeren over MWW en het PvA voor Fase 2,

  • Te discussiëren over hoe de partijen in de bouwsector elkaar door standaardisatie kunnen versterken om de sector op het gebied van sluizen verder te helpen,

  • Mee te denken over het toekomstperspectief van de “Sluis 2040” en het traject om dat perspectief te bereiken en

  • Reacties in te brengen die door Rijkswaterstaat worden beoordeeld en meegenomen in het vervolg

Aansluitend op deze sessie worden drie vervolgsessies georganiseerd waarin het standaardisatievraagstuk in een cocreatieaanpak verder wordt uitgediept.

Datum en Tijd

Donderdag 21 april 2016, 16.00-20.00 uur.

Aanmelden

Voor meer informatie of om jezelf aan te melden kun je een mail sturen naar Aanbestedingsteam-gww@rws.nl.

 

Komende activiteiten