Marktbijeenkomst Renovatie Binnenhof

Marktbijeenkomst Renovatie Binnenhof

Het Binnenhof in Den Haag wordt van 2020 tot en met 2025 grootschalig gerenoveerd. Het Rijksvastgoedbedrijf zoekt hiervoor goede samenwerking met de markt. Vanwege het geheime karakter van het project zal deze samenwerking anders zijn dan bij projecten die openbaar aanbesteed worden.

Datum evenement: 30 november 2016

Deel deze pagina

Bouwgegevens renovatie Binnenhof geheim

Om de beveiliging van het Binnenhof te garanderen, heeft minister Blok voor Wonen en Rijksdienst de renovatie officieel geheim verklaard. Gegevens over de beveiliging, installaties en inrichting van het gebouwencomplex mogen namelijk niet breed bekend worden.  Dit geldt ook voor de locaties die worden ingericht voor de tijdelijke huisvesting van Kamerleden, de Raad van State, de minister-president en ambtenaren nu nog werkzaam op het Binnenhof. Er komt daarom geen openbare aanbesteding voor bouwbedrijven, architecten, installateurs en andere specialisten. In plaats daarvan zal het Rijksvastgoedbedrijf zelf de meest gerede bedrijven benoemen en contracteren voor dit project. Bij de uitvoering zullen bovendien strenge uitvoerings- en informatiebeveiligingsmaatregelen gelden.

In gesprek met de markt

Graag gaan we als Rijksvastgoedbedrijf met u in gesprek over deze grote opgave. We doen dat tijdens een interactieve bijeenkomst. Als eerste zal Pieter Dijckmeester, Projectdirecteur Renovatie Binnenhof een toelichting geven op de omvang en aanpak van de benodigde werkzaamheden en licht Roger Mol, hoofd Inkoop en Contract-management van het Rijksvastgoedbedrijf, de inkoopstrategie toe van dit project.

Onder leiding van Astrid Feiter van bureau ‘Mevrouw de voorzitter’ gaan we vervolgens in gesprek met vertegenwoordigers van betrokken branche- organisaties en de zaal over de manier waarop de renovatie het beste georganiseerd kan worden. Onderwerpen die aan bod komen zijn o.a. het werken in gebouwdelen, coördinatie van een breed scala aan werkzaamheden en de mate waarin bedrijven de vrijheid moeten krijgen voor de invulling van hun werkzaamheden ten opzichte van vastgestelde eisen. Ook praten we met elkaar over de samenwerkings- of contractvormen tussen markt en het Rijksvastgoedbedrijf die het beste zouden passen bij deze opgave.

Het tweede deel van het programma bestaat uit twee workshopsrondes, waarin we u uitnodigen om in kleinere setting in gesprek gaan over de manier waarop de renovatie het beste georganiseerd kan worden. Uitkomsten van deze sessies worden, daar waar mogelijk en zinvol, meegenomen in de verdere voorbereiding van het project. 

Datum en tijd

De bijeenkomst vindt plaats op woensdag  - 12:00 uur. 

Meer informatie en aanmelden

Bekijk voor meer informatie en de aanmeldprocedure de website van het Rijksvastgoedbedrijf

Komende activiteiten