KENNISDEELMIDDAG INFRAVATION

KENNISDEELMIDDAG INFRAVATION

Infravation, innovatieve oplossingen voor aanleg en onderhoud van wegen en bruggen 

Het transnationale programma Infravation financiert negen innovatieprojecten die een jaar geleden gestart zijn. Tijd om na te denken over hoe de uitkomsten in de praktijk kunnen worden gebracht! Het IALCCE congres, een groot internationaal congres over assetmanagement, dat dit najaar in Nederland wordt georganiseerd, biedt hier een uitstekend platform voor. Daarom wordt op 19 oktober, als side event van dit congres de Infravation, een kennisdeelmiddag georganiseerd op De Bouwcampus. De initiatiefnemers van Infravation zijn: De Bouwcampus, Bouwend Nederland, NL Ingenieurs, het WOW-netwerk en Rijkswaterstaat.

Datum evenement: 19 oktober 2016

Deel deze pagina

Infravation

Het doel van Infravation is het verbeteren van de efficiëntie en verlaging van de life cycle-kosten bij aanleg en onderhoud van wegen en bruggen én het beperken van de gevolgen voor het milieu. Rijkswaterstaat coördineert het programma dat wordt bekostigd door een aantal EU-lidstaten, Noorwegen, Israel, de Verenigde Staten en de EU. De projecten zijn gestart in het derde kwartaal van 2015 en uiterlijk in het eerste kwartaal van 2018 zijn hun innovatieve oplossingen getest en opgeleverd.

Het doel van de middag is om de GWW-markt, zowel de opdrachtgevers als de opdrachtnemers, kennis te laten nemen van de innovaties, de tussentijdse resultaten en verwachte eindresultaten van de negen Infravation projecten. Aan het eind van het Infravation programma demonstreren zij dat hun innovatieve oplossingen in de praktijk effectief zijn. Tijdens de middag wisselen we van gedachten over het toepassen van de oplossingen in de praktijk. De middag richt zich als onderdeel van het IALCCE congres op de internationale GWW-markt. De voertaal is daarom Engels. De middag is dan ook een mooie gelegenheid om internationaal te netwerken.

Programma 19 oktober

  • 12.00 uur Inloop met lunch en eerste kennismaking projecten via posterpresentaties
  • 13.00 uur Welkom door Jean Luc Beguin, Bestuurslid van Rijkswaterstaat en Hoofdingenieur-directeur Programma's, Projecten en Onderhoud
  • 13.15 uur Pitches over elk project
  • 14.00 uur Introductie en uitleg over de verdiepingssessies
  • 14.10 uur Eerste ronde
  • 15.00 uur Wisseling van verdiepingssessie
  • 15.10 uur Tweede ronde
  • 16.00 uur Afsluiting met netwerkborrel

Praktische informatie

 

 

Komende activiteiten