• Start
  • Agenda
  • Hoe kunnen we hoogwaardig wonen naast een beton- of asfaltcentrale?

Hoe kunnen we hoogwaardig wonen naast een beton- of asfaltcentrale?

Hoe kunnen we hoogwaardig wonen naast een beton- of asfaltcentrale?

Datum: 11 december, 9:00 - 13:00 uur
Locatie: De Bouwcampus

De Verstedelijkingsalliantie en De Bouwcampus nodigen je uit voor een co-designsessie Binnenstedelijke woon/werkgebieden; de inclusieve en maakbare stad in 2040. Het doel van deze bijeenkomst is om gezamenlijk beelden en oplossingen te creëren voor het mengen van wonen en werken binnen de stedelijke vernieuwingsopgaven. Hoe kunnen we hoogwaardige wonen naast een beton- of asfaltcentrale?

Oproep Boudewijn Revis, bestuurlijk boegbeeld Verstedelijkingsalliantie:
"Ruimte in Nederland wordt steeds schaarser. De beschikbare ruimte voor zowel wonen als werken staat onder druk, net als de beschikbare ruimte voor productieprocessen binnen de bouwketen. Een scherpe analyse van de vraag van het type werklocaties is van belang. In twee eerdere sessies is deze toekomstige vraag besproken. In deze ontwerpsessie gaan we met deze toekomstige ontwikkelingen aan de slag. Welk ruimtegebruik brengen deze ontwikkelingen met zich mee? En hoe dragen deze ontwikkelingen bij aan het creëren van een gemengd woon-werk gebied?
Denk mee op 11 december."

Lees meer over de praktijkopgave 'mengen van wonen & werken' in het co-creatielab.

Datum evenement: 11 december 2018

Deel deze pagina

Achtergrond

In de zuidelijke Randstad moeten tot 2040 circa 240.000 woningen worden gerealiseerd, waarvan zeker 170.000 in bestaand, stedelijk gebied. De Verstedelijkingsalliantie is opgericht met als doel om de versnelde ontwikkeling van woningbouwlocaties mogelijk te maken. Samen met De Bouwcampus verkennen wij nu de mogelijkheden van het mengen van wonen en werken bij stedelijke transformatie. Tijdens twee verkenningsgesprekken eerder dit jaar kwam naar voren dat er naast een visie op wonen, een visie op het werken van de toekomst nodig is. Deze visie op het werken van de toekomst wordt ontwikkeld in twee verschillende co-creatiesessies in november waarbij de toekomst van de beton- en asfaltsector wordt verkend.

Co-designsessie 11 december

Met deze toekomstscenario’s voor de industrie gaan we 11 december van 9:00 -13:00 uur verkennen of en hoe dat te combineren is met hoogwaardige woningbouw. In deze co-designbijeenkomst staat de zoektocht naar het mengen van wonen en werken centraal. Kan de gewenste verdichting van wonen samengaan met nieuwe, circulaire bedrijfsprocessen (beton/asfalt/zand en grind) die van invloed zijn op de sector?

Voor wie? 

Om vanuit verschillende invalshoeken naar deze opgave te kunnen kijken, is een gevarieerde groep experts en ruimtelijk ontwerpers uitgenodigd: leveranciers en producenten uit de beton en asfaltketen; kennisinstituten; gemeenten; projectontwikkelaars; adviseurs en branchevreemde experts. Alle deelnemers van de sessies in juni en november zijn ook van harte uitgenodigd om hun ervaringen te delen.

Aanmelden 

Geïnteresseerd in dit onderwerp en wil je meedenken? Dan ben je van harte welkom. Meld je aan via: info@debouwcampus.nl.
Ken je iemand binnen jouw netwerk die ook zou moeten meedenken over dit onderwerp? Stuur de uitnodiging vooral door! 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met procescoach Atto Harsta via a.harsta@debouwcampus.nl / 015 20 26 070. Graag tot ziens op 11 december!

Lees meer over de praktijkopgave 'mengen van wonen & werken' in het co-creatielab.

Komende activiteiten