• Start
 • Agenda
 • Green Deal Workshop "Renovatie van onze woonwijken"

Green Deal Workshop "Renovatie van onze woonwijken"

Green Deal Workshop "Renovatie van onze woonwijken"

Provincie Zuid-Holland, Alliander, de Bouwagenda en The Green Village nodigen je van harte uit voor de workshop over het renoveren van onze woningen.

Doe Mee

Datum evenement: 01 december 2017

Deel deze pagina

Over dit grote thema is al veel gesproken en zijn er inmiddels in het nieuwe regeerakkoord ambitieuze doelen geformuleerd. Tijdens deze actiegerichte workshop gaan we vooral aan de slag. Aan de hand van 9 uitdagende cases ontdekken we samen, met de aanwezige wetenschappers, ambtenaren, ondernemers en (belangenbehartigers van) bewoners, de knelpunten en met name oplossingen om onze bestaande woningen en daarmee woonwijken toekomstbestendig te maken.

Aan het eind van de ochtend gaan we naar huis met concrete acties die hun uitwerking moeten krijgen in de praktijk. 

Tijd en locatie

De workshop is van 9.00-13.00 uur op het terrein van The Green Village, in de voortuin van De Bouwcampus. (Van den Broekweg 4 in Delft).

Meer informatie en inschrijven

Meer informatie over deze workshop vind je op de website van The Green Village. Hier kun je je ook inschrijven voor de workshop.

Komende activiteiten

 • dinsdag, 12 maart 2019
  Innovaties voor circulaire viaducten doorontwikkelen met SBIR
 • dinsdag, 12 maart 2019
  Aan de slag met de vervangingsopgave Bruggen & Sluizen
 • donderdag, 14 maart 2019
  Het 'parlement' van De Bouwagenda komt bij elkaar.
 • dinsdag, 09 april 2019
  De teams presenteren hun ideeën die daarna verrijkt zullen worden
 • donderdag, 11 april 2019
  Conferentie
 • woensdag, 15 mei 2019
  Werken in de geest van de Omgevingswet
 • donderdag, 27 juni 2019
  Het 'parlement' van De Bouwagenda komt bij elkaar.
 • donderdag, 12 september 2019
  Het 'parlement' van De Bouwagenda komt bij elkaar.
 • donderdag, 12 december 2019
  Het 'parlement' van De Bouwagenda komt bij elkaar.