Geest uit de fles BOUWtalks

Geest uit de fles BOUWtalks

De coronacrisis laat zien hoe kwetsbaar, onzeker, maar ook zelfbewust mensen zijn. Vooralsnog wordt er in de bouw zo veel mogelijk doorgewerkt. Dat is maar goed ook want de bouw heeft het de laatste tijd goed te verduren door de problematiek rond stikstof en PFAS. Tijdens de coronacrisis wil men blijven doorbouwen maar dat is niet meer vanzelfsprekend omdat het niet altijd meer mogelijk is. Er moeten hygiënische maatregelen genomen worden. Tijdens de Geest uit de fles BOUWtalks laten wij ons inspireren door verschillende visies die er in de sector zijn. Daarna kun je In dialoog met haar of hem.

De online sessies vinden plaats op 30 april, 7 mei12 mei en 15 mei

Datum evenement: 30 april 2020

Deel deze pagina

Het online Jonge Geesten initiatief ‘Geest uit de Fles’ ZOOMtalks is positief opgevallen. Dat heeft er toe geleid dat er een samenwerking tussen De Bouwcampus X Jonge Geesten® is gestart met de naam Geest uit de fles BOUWtalks. Dit initiatief heeft als doel dat we met verschillende generaties en geïnteresseerden binnen en buiten de bouwsector van gedachten wisselen over wat de coronacrisis betekent voor de bouw. Hoe moet het eruit zien wanneer we weer ‘normaal’ opstarten of brengt het innovaties die juist de hoognodige transitie gaan helpen? Niet alleen voor ons, maar ook, of misschien wel juist, voor toekomstige generaties. 

Na een korte introductie van host Nynke Sijtsma, directeur van De Bouwcampus, laten wij ons inspireren door een spreker waarna we met hem of haar in dialoog kunnen gaan. De sessie wordt gefaciliteerd door Jonge Geesten®.
Nynke foto

Wie en wanneer?

AndyvdDobbelsteen geestuitdeflesbouwtalksSessie 1: Donderdag 30 april om 17:00 uur (inloggen vanaf 16:50 uur)
Spreker: Prof.dr.ir. Andy van den Dobbelsteen, TU Delft

Onderwerp:
Door de coronacrisis lijkt die andere, veel langdurigere crisis even vergeten, maar hij is niet minder urgent geworden: de klimaatcrisis en de eraan gekoppelde energietransitie en circulaire economie. In de bouwwereld liggen de uitdagingen voor het oprapen, maar dat geldt ook voor de unieke kansen en toegevoegde waarden die een overgang naar een duurzame gebouwde omgeving biedt. In zijn lezing gaat Andy van den Dobbelsteen in op de noodzaak, potenties en kansen van de duurzame uitdagingen in de bouw.

Sessie 2: Donderdag 7 mei om 17:00 uur (inloggen vanaf 16:50 uur)
Spreker: Jacolien Eijer, directeur Koninklijke NLingenieurs
Jacolien eijer

Sessie 3: Dinsdag 12 mei om 17:00 uur (inloggen vanaf 16:50 uur)
Spreker: Boudewijn Revis, wethouder gemeente Den Haag (nog onder voorbehoud) 
boudewijnrevis

Sessie 4: Vrijdag 15 mei om 11:00 uur (inloggen vanaf 10:50)
Spreker: Prof.dr.ing. Alfons van Marrewijk

Onderwerp
Verankeren van innovatie en nieuw werkgedrag van projecten in de moederorganisaties.

Een thema relevant voor de bouwsector omdat we regelmatig innovatieve projecten zien maar deze een zachte dood sterven en ook het centrale onderwerp van ons meest recente onderwerp; transitie naar circulaire bouweconomie. Het betoog zal in het Engels zijn en voor de liefhebbers heb ik hiervoor nog een paper.Digging for Change. Change and Resistance in Inter-Organizational Projects in the Utilities Sector. Marrewijk, A.H. (2018). Project Management Journal, 49(3), 34-45

Aanmelden

Klik hier om je aan te melden. Je kunt je aanmelden voor één of meerdere sessies. Een dag voor de sessie ontvang je van ons een ZOOM-link. Via deze link kom je op het aangegeven tijdstip automatisch in de sessie. 

Praktische informatie

Een Geest uit de fles BOUWtalk duurt maximaal één uur, de deelnemers kunnen 10 minuten voor de start inloggen. We starten exact op de aangegeven begintijd in verband met een opname van de spreker. De spreker geeft een korte introductie en zal hierna ongeveer een kwartier zijn of haar inzichten delen. Dit wordt gevolgd door een gedachtewisseling waarin de deelnemers de mogelijkheid hebben vragen aan de spreker te stellen. Rond 17:55 uur wordt de sessie afgesloten. 

Komende activiteiten

 • donderdag, 27 augustus 2020
  Bij de Brugdialogen gaan we maandelijks met elkaar in gesprek, online, over een specifiek onderwerp, altijd i.v.m. bruggen.
 • donderdag, 27 augustus 2020
  De eerste sessie van het Transitietraject 'Emissieloos bouwen'
 • vrijdag, 04 september 2020
  De eerste van vier Zoominars over de Circulaire Jongeren Challenge
 • dinsdag, 22 september 2020
  Op dinsdag 22 september 2020 vindt de derde bijeenkomst van 'Industriële Woningbouw' plaats