Finale Best Practices Omgevingwet

Finale Best Practices Omgevingwet

De introductie van de Omgevingswet, naar verwachting in 2021, zal leiden tot een andere manier van werken in het ruimtelijk domein.Dat lijkt misschien ver weg, maar op veel plekken wordt nu al in de geest van deze wet gewerkt. Door ruimtelijke oplossingen te vinden in samenspraak met bewoners bijvoorbeeld.Of door ruimtelijke planvorming vanuitv erschillende domeinen te integreren. Dat betekent een cultuuromslag. Vindt iedereen op eigen houtje het wiel uit, of kunnen we van elkaar leren?

Datum evenement: 15 mei 2019

Deel deze pagina

Om beter te begrijpen wat de strekking van de Omgevingswet voor de praktijk betekent, gaan Tauw, Movares, gemeente Rotterdam en Rijkswaterstaat bij elkaar in de keuken kijken. De ervaringen van de één kunnen de ander immers helpen om eigen projecten  toe te spitsen op de toekomst. Elke organisatie selec-teert de beste voorbeelden uit de eigen praktijk. Deze krijgen vervolgens een podium op De Bouwcampus, waar zij in mei 2019 gepresenteerd worden aan andere gemeenten en  ingenieursbureaus, waterschappen en marktpartijen. Iedereen is dan van harte welkom om zich te laten inspireren én eigen ervaringen te delen.

Meer informatie  
Ontwikkelingen rond dit traject kun je volgen via het co-creatielab op deze website.

Wil je aanwezig zijn bij de finale?
Stuur een mail naar info@debouwcampus.nl o.v.v. Finale Omgevingswet

 

Komende activiteiten

 • dinsdag, 19 februari 2019
  Route naar circulaire woon/werklocaties vanuit een regionaal perspectief
 • dinsdag, 12 maart 2019
  Innovaties voor circulaire viaducten doorontwikkelen met SBIR
 • dinsdag, 12 maart 2019
  Aan de slag met de vervangingsopgave Bruggen & Sluizen
 • donderdag, 14 maart 2019
  Het 'parlement' van De Bouwagenda komt bij elkaar.
 • donderdag, 11 april 2019
  Conferentie
 • woensdag, 15 mei 2019
  Werken in de geest van de Omgevingswet
 • donderdag, 27 juni 2019
  Het 'parlement' van De Bouwagenda komt bij elkaar.
 • donderdag, 12 september 2019
  Het 'parlement' van De Bouwagenda komt bij elkaar.
 • donderdag, 12 december 2019
  Het 'parlement' van De Bouwagenda komt bij elkaar.