Eerste bijeenkomst Platform CB'23

Eerste bijeenkomst Platform CB'23

Platform CB’23 wil partijen met circulaire ambities met elkaar verbinden, zowel in de GWW-sector als in de woning- en utiliteitsbouw. De ambitie is om vóór 2023 nationale, bouwsector brede afspraken op te stellen ten aanzien van circulair bouwen. Rijkswaterstaat en Rijksvastgoedbedrijf geven samen met De Bouwcampus en NEN invulling aan dit initiatief. De komende tijd zal Platform CB’23 diverse activiteiten ondernemen. Op dinsdag 3 juli a.s. trappen we af met vier werksessies die de start vormen van vier langere trajecten. Kom ook en hoor meer over de invulling van het platform!

Datum evenement: 03 juli 2018

Deel deze pagina

Waarom Platform CB’23?
In de Transitieagenda Bouw zijn doelen gesteld om ons primaire grondstoffengebruik in 2030 gehalveerd te hebben. De circulaire initiatieven, pilots en cursussen stapelen zich op, om nog maar te zwijgen van alle circulaire producten. Maar alleen door de krachten te bundelen kunnen we de transitie naar een circulaire bouweconomie werkelijk realiseren! Daar wil Platform CB’23 aan bijdragen met bouw brede afspraken. We gaan experimenteren met en leren van nieuwe proces- en productoplossingen en verankeren onze ervaringen in de vorm van onderzoek, praktijkexperimenten, normen of (adviezen ten aanzien van) wettelijke kaders omtrent circulair bouwen.

Programma 3 juli
De komende tijd zal Platform CB’23 diverse activiteiten ondernemen. Op 3 juli trappen we af met vier werksessies die de start vormen van vier langere trajecten. We vragen dan ook een actieve deelname van de aanwezigen.

13:00 – 13:30 uur:         Plenaire start van Platform CB’23
13:30 – 16:45 uur:         Deelname aan een van de vier werksessies:

Leernetwerk Bouw & GWW
1. Circulair inkopen
De eerste van een serie van drie bijeenkomsten in 2018 waarin vertegenwoordigers van (semi)overheden uit de praktijk kennis met elkaar delen en samen leren over circulair en CO2-neutraal inkopen in de bouw en GWW. Het Leernetwerk Bouw & GWW wordt mede georganiseerd door PIANOo.  

Werksessies voor afspraken rond circulair bouwen:
2. Framework circulair bouwen: naar een eenduidig taalgebruik en heldere kader
3. (Materiaal)paspoorten in de bouw: eisen aan een geharmoniseerd raamwerk
4. Het meten van circulariteit: eisen aan een uniforme meetmethode

Vanaf 16:45 uur:         Gezamenlijke borrel

Inschrijven 3 juli
Kom als eerste te weten hoe Platform CB’23 gaat functioneren en denk mee over de invulling van toekomstige activiteiten! Er zijn slechts 45 plaatsen per sessie, dus schrijf je snel in via deze link!

Attendeer mensen in je netwerk die betrokken zijn of willen zijn bij deze ontwikkelingen rond circulair bouwen vooral op www.platformCB23.nl!

Aanmelden Platform CB’23
Kan je niet aanwezig zijn op 3 juli, maar ben je wel geïnteresseerd in andere activiteiten van Platform CB’23? Laat ons hier weten dat we je in de toekomst mogen informeren over Platform CB’23.

Komende activiteiten