• Start
  • Agenda
  • Doorbraaktafel Opschalen Industriële Woningbouw

Doorbraaktafel Opschalen Industriële Woningbouw

In de Zuidelijke Randstad moeten tot 2025 100.000 woningen bijgebouwd worden en op de middellange termijn loopt dat op tot 230.000 woningen. De opgave waar we nu voor staan is ‘Hoe gaan we die woningen snel realiseren?’.

Klik hier voor meer informatie over 'Opschalen Industriële woningbouw'.

De tweede sessie vindt plaats op donderdag 27 februari

Datum evenement: 28 januari 2020

Deel deze pagina

DOORBRAAK: OPSCHALEN INDUSTRIËLE WONINGBOUW

Uit een eerder co-creatietraject kwam als belangrijke voorwaarde voor het snel realiseren van woningen: het opschalen van de industriële woningbouw. Dit wordt ook onderschreven door het Ministerie van Binnenlandse Zaken (Motie van de leden Dik-Faber en Van Eijs over proeftuinen voor innovatie en een impuls voor prefab) en provincies (Coalitieakkoord Provincie Zuid-Holland). Geen nieuwe gedachte maar er is nu wel voldoende maatschappelijke druk en bestuurlijke bereidheid en regie om het ook werkelijk te gaan doen.

De Provincie Zuid-Holland en De Bouwcampus hebben om die redenen de Doorbraaktafel Opschalen Industriële Woningbouw ingericht met als hoofdvraag:

Hoe kan een structurele versnelling en opschaling van industriële woningbouw worden bereikt?

Voel jij de noodzaak en wil jij gezamenlijk komen tot opschaling van industriële woningbouw? We willen met elkaar tot de kern komen om zo de veranderingen in gang te zetten. Dat doen we door middel van co-creatie met gemeenten, aannemers, ontwerpers, ontwikkelaars, toeleveranciers en kennisinstellingen. Jij kan daaraan bijdragen!

We gaan samenwerken in een neutrale setting op basis van gelijkwaardigheid. Dit doen we in een aantal sessies met als doel om de partijen te verbinden die normaal gesproken niet met elkaar om tafel zitten en zo gezamenlijk tot een nieuwe aanpak te komen met concrete oplossingen.

Eerste sessie
Vraagverkenning: We gaan de hoofdvraag en achterliggende belemmeringen verkennen.
Datum: dinsdag 28 januari 
Tijdstip: 14.00 – 18.00 uur

Deelname

Heb je vragen over dit onderwerp of ben je geïnteresseerd deel te nemen? Neem dan contact op met Eva Louwerenburg: e.louwerenburg@debouwcampus.nl

Komende activiteiten