Derde bijeenkomst Noordersluis

Derde bijeenkomst Noordersluis

Op dit moment wordt de grootste zeesluis ter wereld gebouwd in IJmuiden. Deze zeesluis neemt in 2022 de schutfunctie van de Noordersluis over. Rijkswaterstaat zou de Noordersluis daarom kunnen sluiten. De dichte sluis vormt dan alleen een dijk en een oeververbinding tussen Velsen en IJmuiden. Maar laten we dan interessante maatschappelijke kansen liggen?

Denk mee over de toekomst van de Noordersluis!

De Bouwcampus faciliteert een co-creatietraject om enthousiaste deskundigen, met uiteenlopende achtergronden, tot innovatieve, toekomstbestendige, duurzame ideeën en perspectieven te laten komen voor de toekomst van de Noordersluis. De zoektocht is breder dan alleen technische oplossingen en reikt verder dan de Noordersluis. We kijken naar de functies van het hele sluizencomplex en kansen voor het hele Noordzeekanaalgebied. Is de Noordersluis geschikt voor meerdere maatschappelijke doelen, zoals energieopwekking, vergroening van de haven, recreatie of iets heel anders?

Co-creatietraject

In twee eerdere bijeenkomsten stonden het verkennen van ideeën en het formeren van teams rondom ideeën centraal. Momenteel werken de gevormde teams hun ideeën uit die zij op dinsdag 9 april, van 15:00 - 20:00 uur zullen verrijken.

Lees hier de verslagen van de eerste en tweede bijeenkomst of ga naar het co-creatielab voor alle achtergrondinformatie.

Datum evenement: 09 april 2019

Deel deze pagina

Komende activiteiten