Derde bijeenkomst 'Industriële Woningbouw'

Derde bijeenkomst 'Industriële Woningbouw'

Het lijkt alweer een lange tijd geleden dat we fysiek met zijn allen bij elkaar konden komen om na te denken over de opschaling van industriële woningbouw in het kader van de opgave "versnellen woningbouw”. Tijdens twee doorbraaktafels begin dit jaar hebben we het vraagstuk met betrekking tot deze opschaling verkend en idealen, barrières en oplossingsrichtingen voor de opgave besproken. Op basis van deze bijeenkomsten zijn vijf hindernissen vastgesteld. Zij vormen de basis voor vervolgstappen van het transitietraject. Klik hier om het verslag van deze bijeenkomsten en de beschrijving van de hindernissen terug te lezen. 

Datum evenement: 22 september 2020

Deel deze pagina

Ondanks de Coronacrisis is de projectgroep de afgelopen tijd druk bezig geweest om deze lijnen verder vorm te geven. Er wordt hard gewerkt om het vraagstuk nog verder af te bakenen, draagvlak te verbreden en mogelijkheden te verkennen. Door hier in kleine groepen mee aan de slag te gaan, kunnen hoofd- en bijzaken van elkaar gescheiden worden. Dit biedt de mogelijkheid om snel stappen te zetten, zodat we na de zomer effectief met elkaar verder kunnen werken aan het transitietraject. Op 22 september a.s. staat namelijk de derde bijeenkomst gepland waarin wij ons buigen over de oplossingsrichtingen en vertaalslagen naar de praktijk om zo bij te dragen aan de broodnodige versnelling van de woningbouw.

Waar staan we nu?

1. Gebrek aan gemeentelijk draagvlak
Samen met de partners van de Verstedelijkingsalliantie, de stadsregio Rotterdam en Haaglanden en ministerie BZK zijn we bezig om het urgentiegevoel van industriële woningbouw bij meerdere gemeentelijke diensten te stimuleren én de voordelen goed te kunnen communiceren. Op dit moment wordt er in samenwerking met een ontwerpbureau gewerkt aan een inspirerende en prikkelende campagne om projectleiders en bestuurders bij gemeentes te enthousiasmeren voor industriële woningbouw. Niet alleen wordt hiermee een stap gezet om de hindernis van het gebrek aan gemeentelijk draagvlak en ontbreken van urgentie weg te nemen, maar daarnaast draagt dit ook bij aan het verbeteren van het imago van industriële woonproducten.

2. Slecht imago
De tweede vastgestelde hindernis is namelijk een slecht imago van industriële woningbouw. Om dit imago te verbeteren, is het onder andere van belang om vast te stellen wanneer gesproken kan worden over een industrieel woonproduct. Dit verheldert de toegevoegde waarde ten opzichte van andere bouwmethodes. Onduidelijkheid over verschillen tussen traditioneel, prefab, conceptueel en industrieel bouwen belemmert het gesprek én daarmee ook het verbeteren van het imago. Vandaar dat een sessie is georganiseerd waarin met een klein, divers gezelschap het gesprek is aangegaan om vast te stellen wat prestatie-indicatoren zijn waarmee een industrieel woonproduct kan worden geduid. Tevens zijn aansprekende voorbeelden besproken die het ongewenste imago kunnen weerleggen. Een terugkoppeling van deze prestatie-indicatoren en voorbeelden zal binnenkort op de website van De Bouwcampus worden geplaatst.

3. Gemeentelijke procedures
Onder andere door de langdurige doorlooptijden die nodig zijn voor het vaststellen van een bestemmingsplan en de mate van rigiditeit binnen dit bestemmingsplan kunnen industriële woonproducten op achterstand komen. Om deze hindernissen te overwinnen willen we komende zomermaanden graag met architecten en stedenbouwkundige ontwerpbureaus die meewerken aan het realiseren van industriële woonproducten in gesprek gaan. Ben of ken jij een architect of ontwerpbureau en wil je hierover meepraten? Mail dan naar Oukje van Merle via o.vanmerle@debouwcampus.nl.

4. Versnipperende vraag/ 5. Gebrek aan zekerheid in de vraag
Om het standaardiseren te vergemakkelijken, is het van belang om de vraag te bundelen en continuïteit in de bouwstroom te realiseren. Om dit te verwezenlijken wordt samengewerkt met het Netwerk Conceptueel Bouwen (NCB) en met Aedes (vereniging van woningcorporaties). We verkennen waar mogelijkheden liggen om de vraag vanuit de woningcorporaties te verhelderen, zodat het aanbod beter op de vraag kan worden afgestemd. Zodoende vindt er op dit moment een inventarisatie plaats om na de zomer een bijeenkomst te organiseren met gemotiveerde betrokkenen, afkomstig van gemeenten en woningcorporaties, om hen te begeleiden bij het inrichten van het vraagbundelingsproces.

Aanmelden

Klik hier om je aan te melden.

Voor eventuele vragen, kun je contact opnemen met Oukje van Merle via o.vanmerle@debouwcampus.nl of Bas Holten via brhwj.holten@pzh.nl.

Komende activiteiten

 • donderdag, 27 augustus 2020
  Bij de Brugdialogen gaan we maandelijks met elkaar in gesprek, online, over een specifiek onderwerp, altijd i.v.m. bruggen.
 • donderdag, 27 augustus 2020
  De eerste sessie van het Transitietraject 'Emissieloos bouwen'
 • vrijdag, 04 september 2020
  De eerste van vier Zoominars over de Circulaire Jongeren Challenge
 • dinsdag, 22 september 2020
  Op dinsdag 22 september 2020 vindt de derde bijeenkomst van 'Industriële Woningbouw' plaats