• Start
 • Agenda
 • Denksessie 3 Wetenschapsagenda - Utiliteitsbouw

Denksessie 3 Wetenschapsagenda - Utiliteitsbouw

Denksessie 3 Wetenschapsagenda - Utiliteitsbouw

Vanuit de overheid is opdracht gegeven aan de kenniscoalitie (bestaande uit VSNU, KNAW, NWO, Vereniging Hogescholen, TO2, VNO-NCW en MKB-Nederland) om te komen tot De Nationale Wetenschapsagenda. Deze agenda brengt wetenschappers, ondernemers, maatschappelijke organisaties en de overheid bij elkaar. De NationaleWetenschapsagenda bundelt de thema’s waar de wetenschap zich de komende jaren op gaat richten. Wat zijn kansrijke uitdagingen voor de Nederlandse wetenschap en hoe kan de wetenschap bijdragen aan het vinden van oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken en het benutten van economische kansen?

Datum evenement: 11 september 2015

Deel deze pagina

BREED DRAAGVLAK

De bouwsector heeft actief bijgedragen aan de Nationale Wetenschapsagenda door vragen in te dienen aan de wetenschap. Vanuit de bouwsector is geconstateerd dat op dit moment verschillende organisaties, in diverse samenstellingen en soms ook onafhankelijk van elkaar, aan de totstandkoming van verschillende agenda’s voor de bouw werken. Dat kan en moet beter. Daarom slaat De Bouwcampus de handen ineen met alle betrokkenen bij de bouwsector om een breed gedragen meerjarige wetenschapsagenda voor de bouw tot stand te brengen. Deze wordt eind dit jaar gelanceerd. Bij de totstandkoming van deze agenda wordt naast traditioneel technisch wetenschappelijk onderzoek ook aandacht gevraagd voor sociaal-economische wetenschappelijke disciplines en worden verbindingen gelegd met de gebruikers van de gebouwde omgeving.

RICHTING AAN DE SECTOR

De Bouwcampus heeft als doel het versnellen van vernieuwing in de bouw en het stimuleren van andere vormen van samenwerking. ‘Samen geven we richting aan de vernieuwingsagenda van de Nederlandse bouwsector’. Daarom willen we ook het platform en de initiator zijn van de totstandkoming van de ‘Wetenschapsagenda voor de bouw’. Het doel is om vertegenwoordigers van alle partijen in de bouwsector bij dit traject te betrekken. Zo kan de agenda een fundament leggen voor een langdurige coalitie van bij de bouw betrokken partijen zoals gebruikers, opdrachtgevers, opdrachtnemers en kennisinstellingen. Tevens kan de agenda een basis zijn om richting te geven aan innovatie en kennisontwikkeling in de sector.

DENKSESSIES

In september vinden op De Bouwcampus drie denksessies plaats, met op 11 september het thema utiliteitsbouw. Met diverse vertegenwoordigers verkrijgen we inzicht in de drivers die de sector in beweging kunnen krijgen en wordt de ‘Wetenschapsagenda voor de bouw’ verder vormgegeven.

Datum en tijd

Vrijdag 11 september van 13.30 uur tot 16.30 uur.

Meer informatie

Neem een kijkje op de website van Bouwend Nederland.

Komende activiteiten

 • donderdag, 28 juni 2018
  Borrel voor bewoners van De Bouwcampus waarbij we kennismaken met de buren uit de C toren.
 • dinsdag, 03 juli 2018
  Op dinsdag 3 juli a.s. trapt Platform CB'23 af met vier werksessies die de start vormen van vier langere trajecten
 • donderdag, 05 juli 2018
  Wil je meer weten over het slimmer maken van gebouwen? Kom dan naar dit seminar van Duurzaam Gebouwd!
 • donderdag, 13 september 2018
  Tijdens de werkconferentie gaan partijen met verschillende achtergronden in co-creatie aan de slag met verschillende casussen
 • donderdag, 15 november 2018
  Tijdens de werkconferentie gaan partijen met verschillende achtergronden in co-creatie aan de slag met verschillende casussen