• Start
  • Agenda
  • Bijeenkomst marktstrategie huisvestingsprogramma Nationale Politie

Bijeenkomst marktstrategie huisvestingsprogramma Nationale Politie

Bijeenkomst marktstrategie huisvestingsprogramma Nationale Politie

De Nationale Politie wil in de aankomende jaren een groot en complex huisvestingsprogramma uitvoeren. Hiervoor is het belangrijk dat zij eerst haar marktstrategie verder ontwikkelt. Op 6 oktober houdt de Nationale Politie een conferentie op De Bouwcampus om samen over deze marktstrategie te brainstormen.

Datum evenement: 06 oktober 2016

Deel deze pagina

Om het huisvestingsprogramma van de Nationale Politie optimaal vorm te geven, is het belangrijk om eerst een marktstrategie te ontwikkelen. Donderdag 6 oktober komt de Nationale Politie langs om hier over te praten.

Begin 2017 wil de Nationale Politie een strategie rond hebben welke antwoord geeft op verschillende huisvestingsvraagstukken. Tijdens de conferentie wil de Nationale Politie met De Bouwcampus verkennen wat de belangrijke randvoorwaarden voor hun zijn en wat de mogelijke effecten van verschillende strategieën zijn op de kwaliteit, kosten, en op de exploitatie en het gebruik van de panden.

Tijdens deze bijeenkomst wordt er onder andere ingegaan op:

• De verdieping van de huisvestingsopgave in diverse huisvestingssegmenten;

• De gevolgen van verschillende bouworganisatievormen;

• De ervaringen en lessen vanuit andere sectoren met grote huisvestingsvraagstukken.

Op basis van de uitkomsten van de bijeenkomst worden de kaders en randvoorwaarden voor het huisvestingsprogramma van de Nationale Politie opgesteld. Vervolgens kunnen er op De Bouwcampus mogelijke strategieën worden verkent samen met marktpartijen, andere opdrachtgevers en kennisinstellingen en kan hierna de haalbaarheid hiervan worden getoetst.

Datum en Tijd

Donderdag 6 oktober van 12:00 – 17:00 uur

Meer informatie

Deelname vindt uitsluitend plaats op uitnodiging.

Komende activiteiten