Co-creatietraject: 'Vol onder maaiveld'

Co-creatietraject: 'Vol onder maaiveld'

Ben jij een visionair, dwarsdenker, innovator, vernieuwende financier, geraffineerde ondernemer of ondernemende technicus met interesse voor herinrichting van de stedelijke ondergrond? Doe dan mee aan het co-creatietraject ‘Vol onder maaiveld’ dat COB en De Bouwcampus samen organiseren en reserveer dinsdag 24 september en vrijdag 1 november in je agenda!

Datum evenement: 24 september 2019

Deel deze pagina

Systeemsprong nodig voor ondergrondse infracstructuur

Het wordt te vol in de ondiepe ondergrond, met name in binnensteden. Energietransitie, klimaatadaptatie, extra groen in de stad, grote ondergrondse vuilcontainers, uitrol van het 5G-netwerk; allemaal belangrijke ontwikkelingen waarvoor de komende jaren de Nederlandse straten open moeten. De impact op het ruimtebeslag in de ondergrond is in de praktijk extra groot omdat er geen regie is op de aanleg, beheer en onderhoud van alle afzonderlijke elementen. Er is een structurele verandering en integrale aanpak nodig om alle ambities uit te voeren. Daar kan jij een bijdrage aan leveren!

In co-creatie op zoek naar oplossingen

Op initiatief van de gemeente Amsterdam en andere koplopergemeenten gaan we in co-creatie met de markt en kennisinstellingen op zoek naar praktische, integrale oplossingen voor herinrichting van de stedelijke ondergrond. We zoeken oplossingen die goedkoper zijn, minder overlast geven bij aanleg en onderhoud en zo flexibel zijn dat 10-15 jaar de straat niet open hoeft.

Planning

Het co-creatietraject is in twee fasen geknipt. Tijdens de eerste fase gaan we actief op zoek naar innovatieve, of naar de woorden van een kernteamlid ‘woest aantrekkelijke’, oplossingen. Deze ideeën worden vervolgens in fase 2 op de schaal van een straat of wijk getest in pilots en proeftuinen.

Op dinsdag 24 september vindt de eerste sessie plaats op De Bouwcampus in Delft. De ideeën die we daar ophalen, gaan we tijdens de tweede co-creatiesessie op vrijdag 1 november verrijken. Er zullen circa vijf teams ontstaan die de oplossingsrichtingen verder uitwerken. Hier is een klein budget voor beschikbaar. De oplossingsrichtingen vormen het startpunt van het innovatieprogramma (fase 2).

Tijdstip: 09:00 - 13:00 uur
Locatie: De Bouwcampus in Delft (Van der Burghweg 1)

Klik hier voor meer informatie.

Aanmelden

Aanmelden kan via deze link.

Wij streven naar een zo goed mogelijke balans in aandachtsgebied van de deelnemers van het co-creatietraject. Daarom is je aanmelding nog geen garantie voor toelating. Het kan zijn dat niet alle geïnteresseerden een plaats krijgen. Je wordt uiteraard zo snel mogelijk hierover geïnformeerd.

Komende activiteiten