Co-creatietraject 'Vol onder maaiveld'

Co-creatietraject 'Vol onder maaiveld'

Ben jij een visionair, dwarsdenker, innovator, vernieuwende financier, geraffineerde ondernemer of ondernemende technicus met interesse voor herinrichting van de stedelijke ondergrond? Doe dan mee aan het co-creatietraject ‘Vol onder maaiveld’ dat COB en De Bouwcampus samen organiseren en reserveer vrijdag 1 november in je agenda!

De eerste sessie heeft inmiddels plaatsgevonden, meld je via onderstaande link aan voor de tweede sessie! 

Tijdens de eerste co-creatiebijeenkomst ‘Vol onder maaiveld’ is met de ruim 100 aanwezigen gezocht naar technische oplossingen voor herinrichting van de stedelijke ondergrond. Martin Klein van de gemeente Amsterdam schetste het probleem: ‘Het past niet onder de grond! De puzzel kan niet meer worden gelegd.’ Na afloop gaf hij aan blij verrast te zijn door de oogst: ‘Technisch vernuft gaat ons verder brengen. Er is vandaag een netwerk ontstaan van knappe koppen.’ Maar liefst 15 ideeën zullen gepitcht worden op de tweede bijeenkomst, vrijdag 1 november. Haak ook aan en verrijk deze ideeën of breng zelf een idee in!

Datum evenement: 01 november 2019

Deel deze pagina

Systeemsprong nodig voor ondergrondse infracstructuur

Het wordt te vol in de ondiepe ondergrond, met name in binnensteden. Energietransitie, klimaatadaptatie, extra groen in de stad, grote ondergrondse vuilcontainers, uitrol van het 5G-netwerk; allemaal belangrijke ontwikkelingen waarvoor de komende jaren de Nederlandse straten open moeten. De impact op het ruimtebeslag in de ondergrond is in de praktijk extra groot omdat er geen regie is op de aanleg, beheer en onderhoud van alle afzonderlijke elementen. Er is een structurele verandering en integrale aanpak nodig om alle ambities uit te voeren. Daar kan jij een bijdrage aan leveren!

In co-creatie op zoek naar oplossingen

Op initiatief van de gemeente Amsterdam en andere koplopergemeenten gaan we in co-creatie met de markt en kennisinstellingen op zoek naar praktische, integrale oplossingen voor herinrichting van de stedelijke ondergrond. We zoeken oplossingen die goedkoper zijn, minder overlast geven bij aanleg en onderhoud en zo flexibel zijn dat 10-15 jaar de straat niet open hoeft.

Planning

Het co-creatietraject is in twee fasen geknipt. Tijdens de eerste fase zijn we actief op zoek gegaan naar innovatieve, of naar de woorden van een kernteamlid ‘woest aantrekkelijke’, oplossingen. Deze ideeën worden vervolgens in fase 2 op de schaal van een straat of wijk getest in pilots en proeftuinen.

Op dinsdag 24 september vond de eerste sessie plaats. De ideeën die we daar ophalen, gaan we tijdens de tweede co-creatiesessie op vrijdag 1 november verrijken. Er zullen teams ontstaan die de oplossingsrichtingen verder uitwerken. Hier is een klein budget voor beschikbaar. De oplossingsrichtingen vormen het startpunt van het innovatieprogramma (fase 2).

Tijdstip: 09:00 - 13:00 uur
Locatie: De Bouwcampus in Delft

Klik hier voor meer informatie.

Aanmelden

Aanmelden kan via deze link.

Komende activiteiten