• Start
 • Agenda
 • Co-creatiesessie Betonsector in verstedelijkte gebieden

Co-creatiesessie Betonsector in verstedelijkte gebieden

Co-creatiesessie Betonsector in verstedelijkte gebieden

De Bouwcampus en de Verstelijkingsalliantie organiseren een co-creatiesessie waarbij de herstructurering van bedrijventerreinen centraal staat: kan de gewenste verdichting van wonen samengaan met nieuwe, circulaire bedrijfsprocessen? In deze bijeenkomst betreft het de betonmortelindustrie, in een andere sessie komt asfalt aan bod. Het doel van deze bijeenkomst is om een gezamenlijk gedeelde visie te ontwikkelen op de impact van de beton-, zand- en grindsector op verstedelijkte gebieden. Kom 1 november en denk mee over de toekomstscenario’s!

Datum evenement: 01 november 2018

Deel deze pagina

Boudewijn Revis, bestuurlijk boegbeeld Verstedelijkingsalliantie
"Ruimte in Nederland wordt steeds schaarser. De beschikbare ruimte voor zowel wonen als werken staat onder druk, net als de beschikbare ruimte voor productieprocessen binnen de bouwketen. Er leven een heleboel vragen: Hoe ziet de ontwikkeling van de betonsector eruit gegeven de verwachte sociale en technologische ontwikkelingen en de circulaire ambities van Nederland? Welke processen zijn er dan in de omgeving en binnen het productieproces nodig? Wat zijn de consequenties van deze ontwikkelingen op de bouwplaats en in de logistieke ketens? En welke ruimtebehoefte hebben de beton-, zand- en grindbedrijven in 2040? Kom 1 november en denk mee over de toekomstscenario’s!”

Achtergrond van deze praktijkopgave

In de zuidelijke Randstad moeten tot 2040 circa 250.000 woningen worden gerealiseerd, waarvan zeker 170.000 in bestaand, stedelijk gebied. De Verstedelijkingsalliantie is opgericht met als doel om de versnelde ontwikkeling van woningbouwlocaties mogelijk te maken. Samen met De Bouwcampus verkennen wij nu de mogelijkheden van het mengen van wonen en werken bij stedelijke transformatie.  

Tijdens twee eerdere verkenningsgesprekken kwam naar voren dat er naast een visie op wonen, een visie op het werken van de toekomst nodig is. Daarom organiseren De Bouwcampus en de Verstelijkingsalliantie nu een co-creatiesessie waarbij de herstructurering van bedrijventerreinen centraal staat: kan de gewenste verdichting van wonen samengaan met nieuwe, circulaire bedrijfsprocessen? In deze bijeenkomst betreft het de betonmortelindustrie, in een andere sessie komt asfalt aan bod.

Voor wie?

Een gevarieerde groep experts: leveranciers en producenten uit de betonketen, inclusief zand en grind, kennisinstituten, studenten, gemeenten, projectontwikkelaars, adviseurs en branchevreemde experts.   

Aanmelden

Laat uiterlijk 18 oktober via info@debouwcampus.nl weten of je erbij bent met vermelding van contactinformatie. Ken je iemand binnen jouw netwerk die ook zou moeten meedenken over dit onderwerp? Stuur de uitnodiging vooral door! 


Voor meer informatie kun je contact opnemen met procescoördinator Jurriaan van Hellemond: j.vanhellemond@debouwcampus.nl / 06 12 05 85 00.

Komende activiteiten

 • donderdag, 01 november 2018
  De toekomst van de beton-, zand- en grindsector in stedelijke omgevingen
 • donderdag, 01 november 2018
  Op de Deltaparade: stands vd gebieden en thema’s van het Deltaprogramma en aanverwante programma’s, innovaties en projecten.
 • zaterdag, 03 november 2018
  Tijdens de open dag zijn er rondleidingen bij de woningen en de andere projecten op het terrein.
 • donderdag, 08 november 2018
  Het 'parlement' van De Bouwagenda komt bij elkaar.
 • donderdag, 08 november 2018
  In gesprek over de rol en verantwoordelijkheid van de opdrachtgever voor veiligheid op en rond de bouwplaats.
 • zaterdag, 10 november 2018
  Tijdens de open dag zijn er rondleidingen bij de woningen en de andere projecten op het terrein.
 • donderdag, 15 november 2018
  Hét jaarlijkse congres over infrastructuur dat cross-sectoraal over netwerken heen kijkt.
 • vrijdag, 23 november 2018
  De Kerncoalitie van Roadmap 1 Bruggen & Sluizen wil dwarskrachten activeren mee te denken over deze roadmap
 • donderdag, 06 december 2018
  Bijeenkomst staat in het teken van het bij elkaar brengen van een groot aantal jong besturen/netwerken in en om de bouwsector
 • maandag, 28 januari 2019
  Op 28 januari 2019 vindt de derde editie van het Bouwcampus Idee Diner plaats, exclusief voor partners van De Bouwcampus.
 • donderdag, 14 maart 2019
  Het 'parlement' van De Bouwagenda komt bij elkaar.
 • donderdag, 11 april 2019
  Conferentie
 • donderdag, 27 juni 2019
  Het 'parlement' van De Bouwagenda komt bij elkaar.
 • donderdag, 12 september 2019
  Het 'parlement' van De Bouwagenda komt bij elkaar.