• Start
  • Agenda
  • Co-creatiesessie Betonsector in verstedelijkte gebieden

Co-creatiesessie Betonsector in verstedelijkte gebieden

Co-creatiesessie Betonsector in verstedelijkte gebieden

De Bouwcampus en de Verstelijkingsalliantie organiseren een co-creatiesessie waarbij de herstructurering van bedrijventerreinen centraal staat: kan de gewenste verdichting van wonen samengaan met nieuwe, circulaire bedrijfsprocessen? In deze bijeenkomst betreft het de betonmortelindustrie, in een sessie op 27 november komt asfalt aan bod. Het doel van deze bijeenkomst is om een gezamenlijk gedeelde visie te ontwikkelen op de impact van de beton-, zand- en grindsector op verstedelijkte gebieden. Kom 1 november en denk mee over de toekomstscenario’s!

Datum: 1 november
Tijd: vanaf 9.15 uur inloop, start om 9:30 uur. Van 12:00 – 12:30 uur sluiten we af met een broodje.
Locatie: De Bouwcampus, zaal Prisma (begane grond)

Datum evenement: 01 november 2018

Deel deze pagina

Boudewijn Revis, bestuurlijk boegbeeld Verstedelijkingsalliantie
"Ruimte in Nederland wordt steeds schaarser. De beschikbare ruimte voor zowel wonen als werken staat onder druk, net als de beschikbare ruimte voor productieprocessen binnen de bouwketen. Er leven een heleboel vragen: Hoe ziet de ontwikkeling van de betonsector eruit gegeven de verwachte sociale en technologische ontwikkelingen en de circulaire ambities van Nederland? Welke processen zijn er dan in de omgeving en binnen het productieproces nodig? Wat zijn de consequenties van deze ontwikkelingen op de bouwplaats en in de logistieke ketens? En welke ruimtebehoefte hebben de beton-, zand- en grindbedrijven in 2040? Kom 1 november en denk mee over de toekomstscenario’s!”

Achtergrond van deze praktijkopgave

In de zuidelijke Randstad moeten tot 2040 circa 240.000 woningen worden gerealiseerd, waarvan zeker 170.000 in bestaand, stedelijk gebied. De Verstedelijkingsalliantie is opgericht met als doel om de versnelde ontwikkeling van woningbouwlocaties mogelijk te maken. Samen met De Bouwcampus verkennen wij nu de mogelijkheden van het mengen van wonen en werken bij stedelijke transformatie.  

Tijdens twee eerdere verkenningsgesprekken kwam naar voren dat er naast een visie op wonen, een visie op het werken van de toekomst nodig is. Daarom organiseren De Bouwcampus en de Verstelijkingsalliantie nu een co-creatiesessie waarbij de herstructurering van bedrijventerreinen centraal staat: kan de gewenste verdichting van wonen samengaan met nieuwe, circulaire bedrijfsprocessen? In deze bijeenkomst betreft het de betonmortelindustrie, in een sessie op 27 nobember komt asfalt aan bod.

Voor wie?

Een gevarieerde groep experts: leveranciers en producenten uit de betonketen, inclusief zand en grind, kennisinstituten, studenten, gemeenten, projectontwikkelaars, adviseurs en branchevreemde experts.   

Aanmelden

Laat uiterlijk 18 oktober via info@debouwcampus.nl weten of je erbij bent met vermelding van contactinformatie. Ken je iemand binnen jouw netwerk die ook zou moeten meedenken over dit onderwerp? Stuur de uitnodiging vooral door! 


Voor meer informatie kun je contact opnemen met procescoördinator Jurriaan van Hellemond: j.vanhellemond@debouwcampus.nl / 06 12 05 85 00.

Komende activiteiten