Co-creatiesessie MultiWaterWerk (3)

Co-creatiesessie MultiWaterWerk (3)

Begin vorige eeuw zijn er een groot aantal sluizen aangelegd in Nederland. De komende jaren bereiken deze sluizen het einde van hun levensduur. Rijkswaterstaat heeft MultiWaterWerk (MWW) opgezet om deze vervangingsopgave efficiënter in te vullen. Denk mee hoe standaardisatie kan helpen bij de vervangingsopgave van 52 sluizen van Rijkswaterstaat. 

Datum evenement: 05 oktober 2016

Deel deze pagina

Op 29 juni vond de vorige bijeenkomst van MWW plaats. Partijen met verschillende rollen in de keten onderzochten elkaars belangen en ideeën in het proces van standaardisatie van de 52 sluizen in MWW. Vanuit de elf onderwerpen die in de eerste bijeenkomst op 21 april naar voren kwamen, kozen de deelnemers er vijf. Rondom deze thema’s zijn gemengde teams ontstaan die ieder hun eigen thema zijn gaan uitwerken. Tijdens de bijeenkomst op 5 oktober pitchen de trekkers de uitkomsten en vindt er een kruisbestuiving plaats tussen deze verschillende thema’s.

Deze thema’s zijn:

1. Scenario’s / nieuwe concepten
2. Energieneutraal en duurzaam
3. Aard van de standaardisatie / CAPEX vs OPEX
4. Contractvorm en marktbenadering / Klanteisen
5. Modulair bouwen / Dynamische Standaard

DATUM EN TIJD

De derde co-creatiesessie voor MWW vindt plaats op woensdag 5 oktober van 16:00 tot 21:00 uur. 

MEER INFORMATIE

Meer informatie over MultiWaterWerk vind je in het co-creatielab. Wil je deelnemen aan deze bijeenkomst? Neem dan contact op met Egon Janssen via e.janssen@debouwcampus.nl of 015 20 26 070. 

Komende activiteiten