• Start
  • Agenda
  • Co-creatiesessie asfaltsector in verstedelijkte gebieden

Co-creatiesessie asfaltsector in verstedelijkte gebieden

Co-creatiesessie asfaltsector in verstedelijkte gebieden

Het doel van deze co-creatiesessie, georganiseerd door de Verstedelijkingsalliantie en De Bouwcampus, is om een gezamenlijk gedeelde visie te ontwikkelen op de impact van de asfaltindustrie in verstedelijkte gebieden.

Datum: Dinsdag 27 november
Tijd: 9.30 - 12.30 uur
Locatie: De Bouwcampus

Datum evenement: 27 november 2018

Deel deze pagina

Boudewijn Revis, bestuurlijk boegbeeld Verstedelijkingsalliantie: "Ruimte in Nederland wordt steeds schaarser. De beschikbare ruimte voor zowel wonen als werken staat onder druk, net als de beschikbare ruimte voor productieprocessen binnen de bouwketen. Een scherpe analyse van de vraag van het type werklocaties is van belang. Er leven een heleboel vragen: Hoe ziet de ontwikkeling van de asfaltsector eruit gegeven de verwachte sociale en technologische ontwikkelingen en de circulaire ambities van Nederland? Welke processen zijn er dan in de omgeving en binnen het productieproces nodig? Wat zijn de consequenties van deze ontwikkelingen op de bouwplaats en in de logistieke ketens? En welke ruimtebehoefte heeft de asfaltindustrie in 2040? Kom 27 november en denk mee over de toekomstscenario’s!”

Achtergrond van deze praktijkopgave

In de zuidelijke Randstad moeten tot 2040 circa 240.000 woningen worden gerealiseerd, waarvan zeker 170.000 in bestaand, stedelijk gebied. De Verstedelijkingsalliantie is opgericht met als doel om de versnelde ontwikkeling van woningbouwlocaties mogelijk te maken. Samen met De Bouwcampus verkennen wij nu de mogelijkheden van het mengen van wonen en werken bij stedelijke transformatie.  

Tijdens twee eerdere verkenningsgesprekken kwam naar voren dat er naast een visie op wonen, een visie op het werken van de toekomst nodig is. Daarom organiseren wij nu een co-creatiesessie waarbij de herstructurering van bedrijventerreinen centraal staat: kan de gewenste verdichting van wonen samengaan met nieuwe, circulaire bedrijfsprocessen? In deze bijeenkomst betreft het de asfaltsector, tijdens een sessie op 1 november komt de betonmortelindustrie aan bod. Op 11 december a.s. wordt op basis van de vastgestelde toekomst van deze sectoren verkend welke andere manieren van ruimtegebruik mogelijk zijn om wonen-werken in deze gebieden mogelijk te faciliteren.

Voor wie?

De  Verstedelijkingsalliantie en De Bouwcampus nodigen een gevarieerde groep experts uit zodat we vanuit verschillende invalshoeken naar deze opgave kunnen kijken: leveranciers en producenten uit de asfaltketen, kennisinstituten, studenten, gemeenten, projectontwikkelaars, adviseurs en branchevreemde experts. 

Aanmelden

Aanmelden kan dan door te mailen naar: info@debouwcampus.nl met vermelding van contactinformatie. Ken je iemand binnen jouw netwerk die ook zou moeten meedenken over dit onderwerp? Stuur de uitnodiging vooral door!

Voor meer informatie kun je contact opnemen met procescoördinator Jurriaan van Hellemond: j.vanhellemond@debouwcampus.nl / 06 12 05 85 00.  

Komende activiteiten