Circulair bouwen, hoe dan?

Circulair bouwen, hoe dan?

De circulaire economie draait op volle toeren. Dat uit zich steeds sterker in onze samenleving. Niet op de laatste plaats in onze sector. Energieneutraal bouwen, hergebruik, binnenklimaat, duurzame materialen en verantwoord water- en grondstoffengebruik zijn de inmiddels bekende ingrediënten. En die zijn hard nodig. Vandaar dat Kingspan op 6 maart een sessie organiseert in Blue City (Rotterdam) over 'Circulair bouwen, hoe dan?'.

Doe Mee

Datum evenement: 06 maart 2018

Deel deze pagina

Dit sluit goed aan bij het platform CB’23 (De Bouwcampus, NEN, RWS, RVB). De afgelopen jaren is veel geëxperimenteerd met circulair bouwen, maar de leerervaringen zijn nog onvoldoende gedeeld. Het wordt tijd om op te schalen! Daarvoor zullen we bestaande kennis en inzichten beter moeten delen en zullen er concrete afspraken gemaakt moeten worden over onder meer regelgeving in aanbesteding, standaardisatie van ontwerpprincipes en manieren om materiaalgegevens vast te leggen. Ook willen we gezamenlijk meer stuur en invulling geven aan nieuwe praktijkexperimenten en nader onderzoek om steeds meer circulair te kunnen bouwen.

Platform CB23 wil als verbinder tussen de vele bestaande initiatieven komen te staan, kennis delen, en een plek bieden waar alle betrokken partijen gezamenlijke beelden opbouwen en tot afspraken komen.

Tijdens de breakout-sessies op 6 maart gaan Claartje Vorstman (RWS) en Jeroen Kruithof (De Bouwcampus) actief met de deelnemers verkennen hoe CB’23 die rol het beste kan invullen: waar heb je het meest behoefte aan bij de transitie naar circulair bouwen? Welke afspraken zijn volgens jou essentieel om deze transitie te versnellen? Wat ontbreekt nu bij de bestaande initiatieven en hoe kan het platform helpen bij het opschalen van succesvolle pilots?

Meer informatie en inschrijven

Meer informatie over het programma en de sprekers vind je op de website: https://circulair-design.nl/event/
Hier kun je je ook inschrijven voor het event. 

Stuur voor meer informatie over platform CB’23 een e-mail naar: PlatformCB23@debouwcampus.nl.

Komende activiteiten